Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις τού κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τους μαθητές των τριών Ομάδων Προσανατολισμού τής Γ΄τάξης.

Μέσω των συναντήσεων αυτών επιδιώχθηκε η ενδελεχής και αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών μας σχετικά με τις σχολές και τα πανεπιστημιακά τμήματα στα οποία οδηγεί η φοίτηση σε καθεμία από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού, προκειμένου να ενδυναμωθούν τα κίνητρά τους για μελέτη και να ενισχυθεί η προσήλωσή τους στην επίτευξη των στόχων τους.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο περιεχόμενο των εν λόγω παρουσιάσεων, στην αρχή έλαβε χώρα μια σύντομη περιγραφή τού συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και των νέων συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, ανά πανεπιστημιακό τμήμα στο κάθε επιστημονικό πεδίο.

Εν συνεχεία αναλύθηκαν λεπτομερώς στους μαθητές οι κατευθύνσεις/τομείς, ενδεικτικά μαθήματα τού προγράμματος σπουδών και οι τομείς απασχόλησης των πανεπιστημιακών τμημάτων, στα οποία οδηγεί η ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022, οι μαθητές τής Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών παρακολούθησαν την παρουσίαση των τμημάτων τού 1ου επιστημονικού πεδίου (Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες).

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 οι μαθητές τού Ιατρικού Τομέα τής Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας είχαν παρακολουθήσει την ανάλυση των τμημάτων τού 3ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Ζωής, Παραϊατρικές Σπουδές και Γεωπονικές Σχολές).

Στους μαθητές των Τμημάτων Γ΄5 και Γ΄6 τής Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αναλύθηκαν τα πανεπιστημιακά τμήματα τού 4ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Πληροφορικής, Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικά Τμήματα), την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, αντίστοιχα.

Τέλος, οι μαθητές των Τμημάτων Γ΄3 και Γ΄4 τού Πολυτεχνικού Τομέα τής Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας παρακολούθησαν την ανάλυση των τμημάτων τού 2ου επιστημονικού εδίου (Θετικές Επιστήμες και Πολυτεχνικές Σχολές), την Τρίτη 6 και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχα.

Ο κ. Κατηνιώτης τόνισε στους μαθητές όλων των τμημάτων πως θα βρίσκεται διαρκώς στη διάθεσή τους έως και τον Ιούλιο τού 2023, που θα πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση τού ηλεκτρονικού μηχανογραφικού τους δελτίου.

Αδιαμφισβήτητα, οι ενημερωτικές αυτές διαδικτυακές συναντήσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως χρήσιμες για τους μαθητές τού Σχολείου μας, ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα κληθούν να λάβουν σύντομα σχετικά με την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.