Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Αγγλικού τμήματος των Αρσακείων Σχολείων με το Βρετανικό Συμβούλιο, οι  μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, στο μάθημα των Αγγλικών, υλοποίησαν δράση με τη μορφή σχολικών εργαστηρίων για 4 διδακτικές ώρες με τις καθηγήτριές τους κ. Μ. Δαφνή και Μ. Κοψαχείλη, αντίστοιχα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε μέσα στην αίθουσα κάθε τμήματος από ειδική εκπαιδεύτρια, την κ. Μίνα Ανανιάδου, με την παρουσία τής διδάσκουσας καθηγήτριας, κατά τη διάρκεια τού οποίου οι μαθητές κλήθηκαν να συμμετάσχουν ενεργά και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

To Skills Clubs έχει στόχο να υποστηρίξει μαθητές (ηλικίας 14-18 ετών) να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν την αντίληψή τους για την κοινωνική καινοτομία, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την επιχειρηματικότητα, ενδυναμώνοντάς τους παράλληλα για τη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Στα εργαστήρια αυτά οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την έννοια τής κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο τριών βασικών πυλώνων:
• κοινωνική επιχειρηματικότητα
• ψηφιακές λύσεις
• αντίκτυπος στην κοινότητα.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν μια δράση την οποία θα συνεχίσουν να δουλεύουν με τον/την εκπαιδευτικό τους, με βάση τα εργαλεία του εγχειριδίου. Κατόπιν, εφόσον το επιθυμούν, οι ομάδες μπορούν να υλοποιήσουν τις δράσεις κοινωνικής καινοτομίας που έχουν σχεδιάσει εντός ή εκτός σχολικού πλαισίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.