Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με αφορμή την Ημέρα τής Γυναίκας (8 Μαρτίου), την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023 οι μαθητές τού τμήματος Γαλλικών τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με καθηγήτρια την κ. Χαρά Κατσέλα παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο πάνω στην ιστορία και τις βασικές εκπροσώπους τού φεμινιστικού κινήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δύο γυναίκες σύμβολα τής Γαλλίας και τής Ευρώπης, τη Simone Veil, που υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τη Simone de Beauvoir, μια από τις βασικότερες φιλοσόφους τού φεμινιστικού κινήματος, τής οποίας το έργο «Το δεύτερο φύλο» εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για μελέτες σχετικά με το γυναικείο ζήτημα.

Στόχος τής συγκεκριμένης δράσης ήταν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά τη γαλλική γλώσσα εκτός τού στενού εκπαιδευτικού πλαισίου, ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στη γαλλική ιστορία αλλά και να ανακαλύψουν σημαντικές εκπροσώπους τής γυναικείας διανόησης.