Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το πεδίο για την ανάπτυξη τής μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, το κύτταρο τής δημοκρατικής ζωής, στην οποία με τον  διάλογο και τη συμμετοχή τους οι μαθητές, σε πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

Στόχος των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων είναι να εκφράζονται ελεύθερα και δημοκρατικά όλα τα παιδιά, να συμμετέχουν στη συλλογική ζωή, να αναπτύσσουν την υπευθυνότητα, να κατοχυρώνουν τα δικαιώματά τους, αλλά και να συνειδητοποιούν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.

Έτσι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων των τάξεων τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού, με ευθύνη τής εφορευτικής επιτροπής κάθε τμήματος.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας και είμαστε σίγουροι ότι οι μαθητικές κοινότητες, μαζί με άλλους φορείς τού Σχολείου, θα συμβάλουν στην καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, στην άνοδο τού επιπέδου σπουδών και, γενικά, στη δημιουργία ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τής νεολαίας, τού λαού και τού τόπου.

001a