Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις του κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή - Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και τού κ. Γεώργιου Γεωργουλέα, σχολικού ψυχολόγου, με τους μαθητές και των τεσσάρων τμημάτων τής Α΄ τάξης.

Σκοπός των συναντήσεων αυτών, οι οποίες διεξήχθησαν στις 7 και στις 14 Νοεμβρίου 2023, ήταν η παροχή στήριξης στους μαθητές αναφορικά με την αποδοτικότερη οργάνωση τής μελέτης τους και την αποτελεσματική διαχείριση τού χρόνου τους.

Kατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να μιλήσουν σχετικά με τις απαιτήσεις τού Λυκείου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τού Γυμνασίου, τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, καθώς και για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν. Επίσης, οι μαθητές αναφέρθηκαν σε θετικές καθημερινές τους συνήθειες και ενασχολήσεις, που αποτελούν πηγές προσωπικής στήριξης, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους. Οι υπεύθυνοι των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με τη σειρά τους επεσήμαναν ποικίλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές των μαθητών, καθώς και δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Εν συνεχεία, οι μαθητές μίλησαν για τους στόχους τους και ανέλυσαν τις σκέψεις τους αναφορικά με την επιλογή ομάδας προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν στη Β΄ και στην Γ΄ τάξη. Τόσο ο κ. Κατηνιώτης όσο και ο κ. Γεωργουλέας τούς τόνισαν πως οι υπεύθυνοι  των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών βρίσκονται διαρκώς στη διάθεσή τους, προκειμένου να τους υποστηρίξουν στη λήψη των αποφάσεών τους, καθώς και στην πορεία τους προς τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τους μαθητές, κατά την οποία αναδείχθηκε η ανάγκη κατάρτισης ενός εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης, αλλά και θα προβλέπει επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής (συναντήσεις με φίλους, συμμετοχή σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες, επικοινωνία με τους γονείς κ.ά.).