Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με επιτυχία στέφθηκε μια ακόμη συμμετοχή 10 μαθητών τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού στο 3ο SCMUN, που διοργανώθηκε στο St Catherine’s, από 10 έως και 11 Φεβρουαρίου 2024, με θέμα «Μετα-Πολεμικές Κοινωνίες». Συγκεκριμένα, στο συνέδριο συμμετείχαν μαθητές από τις Α΄ και Β΄ τάξεις: Ελένη Τσόχου Α΄4, Ειρήνη Ρούσσου Α΄4, Ιωάννα Ψύχα Α΄4, Άννα Σάκκου Α΄4, Αλεξάνδρα Κοντογιάννη Α΄2, Σοφία Πασχάλη Α΄3, Μαρία-Κατερίνα (Μαριτίνα) Ντούνη Α΄3, Αγγελική Σούρλα Α΄4, Κυριακή Χριστοπούλου Α΄4 και Παναγιώτης Παπαβασιλείου Β΄3, οι οποίοι εκπροσώπησαν τις χώρες τής Τουρκίας και Λιθουανίας σε θέματα που αφορούν στην εξωτερική πολιτική των δύο χωρών.

Οι μαθητές προετοιμάστηκαν προσεκτικά γι' αυτήν την εμπειρία, ερευνώντας και αναλύοντας παγκόσμια θέματα, και εκφράζοντας τις απόψεις τους με σαφήνεια και πειστικότητα. Με πάθος και αφοσίωση αντιμετώπισαν τους μαθητές-αντιπροσώπους των διαφόρων χωρών, συνεργατικά και με διπλωματία για την εύρεση λύσεων σε παγκόσμια ζητήματα. Έτσι, με μια ακόμη συμμετοχή το Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού αποδεικνύει τη δέσμευσή του στην εκπαίδευση των μαθητών του, προάγοντας την κριτική σκέψη, την επικοινωνία και τη διπλωματία.

Τους μαθητές προετοίμασαν και καθοδήγησαν οι καθηγητές Αγγλικών κ. Αθανάσιος Αλεβιζάκης και Μαρία Δημητροπούλου