Αρσάκεια Ιωαννίνων

Πρόγραμμα 12ης Διαρσακειακής Συνάντησης Δημιουργικού Προφορικού Λόγου (Αθήνα, 7-8 Μαρτίου 2019)

Πατήστε εδώ

Ακολουθεί το πρόγραμμα των Ρητορικών Αγώνων στη 12η Διαρσακειακή Συνάντηση Δημιουργικού Προφορικού Λόγου.