Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η Βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του σχολείου και καλύπτει επιφάνεια 65 τμ. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη και είναι ενιαία για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο αποσκοπώντας:

 • στην αποτελεσματική συμβολή στο πρόγραμμα των Σχολείων και στην επιτυχή ανταπόκριση στις πληροφοριακές και ερευνητικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του διοικητικού και του τεχνικού προσωπικού της Φ.Ε.
 • στη διατήρηση και ανάπτυξη της συλλογή υλικού που έχει στην κατοχή της.
 • στη λειτουργία ως κέντρο πληροφόρησης και στο να αποτελέσει σημαντικό αρωγό στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

Συλλογές

bibl PA1Το υλικό της Βιβλιοθήκης χωρίζεται σε δυο συλλογές, στην κύρια συλλογή και στο παιδικό τμήμα.

Η κύρια συλλογή περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν στην Φιλοσοφία, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, στην Εκπαίδευση και τη Διδακτική, στη Λαογραφία, στη Γλωσσολογία, στις Θετικές και στις εφαρμοσμένες Επιστήμες, στην Ιατρική, στις Τέχνες ενώ ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων αφορά στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, στην Ελληνική Λογοτεχνία καθώς και στην Ιστορία. Επιπλέον ένα κομμάτι της βιβλιοθήκης αποτελείται από Πληροφοριακό υλικό, δηλαδή εγκυκλοπαίδειες και λεξικά τα οποία βοηθούν τους χρήστες της βιβλιοθήκης στην καθημερινή τους εργασία καθώς και σχολικά βοηθήματα.

Το παιδικό τμήμα της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει Ελληνική και Ξένη λογοτεχνία για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών, παραμύθια και παιδικές ιστορίες για μικρότερα παιδιά, βιβλία που έχουν να κάνουν με την ιστορία, τη μυθολογία και τις επιστήμες, βιβλία που αφορούν το παιδικό θέατρο και την παιδική ποίηση καθώς και ξενόγλωσσα βιβλία.

Οργάνωση και μηχανογράφηση

bibl PA2Η επεξεργασία του υλικού της συλλογής της βιβλιοθήκης στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα και η μηχανοργάνωση του γίνεται με τη βοήθεια του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6 του Εθνικού Ιδρύματος ερευνών. 
Η καταλογογράφηση γίνεται με τους κώδικες AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules) και η θεματική ευρετηρίαση σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings)  και η ταξινόμηση γίνεται με το διεθνές ταξινομικό σύστημα DEWEY (Dewey Decimal Classification ).

Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και οι χρήστες της μπορούν να δανειστούν το σύνολο των βιβλίων της συλλογής της εκτός από το πληροφοριακό υλικό, τα περιοδικά, σπάνιες εκδόσεις καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό τα οποία διατίθενται για χρήση στο χώρο της βιβλιοθήκης και επιτρέπεται μόνο η φωτοτύπηση μέρους αυτών.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν μέχρι δύο (2) βιβλία για 15 μέρες εκτός από τα παραμύθια και τις παιδικές ιστορίες που ανήκουν στο παιδικό τμήμα και δανείζονται για επτά (7) μέρες.

Υπηρεσίες

bibl PA3Υπηρεσία πληροφόρησης και δανεισμού

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης ενημερώνονται μέσα από την υπηρεσία αυτή για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, το υλικό καθώς και την διαδικασία και τους όρους δανεισμού.

Αναγνωστήριο

Στη βιβλιοθήκη υπάρχει χώρος για αναγνωστήριο στο οποίο οι χρήστες μπορούν να μελετήσουν ή να συνεργαστούν κατά ομάδες και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι για το κοινό.

Εκπαίδευση χρηστών

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης εκπαιδεύονται από το προσωπικό για τη λειτουργία και χρήση της βιβλιοθήκης, για τους κανόνες που τη διέπουν καθώς και για τις δυνατότητες χρήσης της.

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Η βιβλιοθήκη στα πλαίσια της συνδρομής της στο εκπαιδευτικό έργο παρέχει βοήθεια στην αναζήτηση και τη σύνταξη βιβλιογραφιών είτε για τους εκπαιδευτικούς είτε για τους μαθητές.

Στο πλαίσιο τής εξυπηρέτησης των αναγκών των χρηστών τής βιβλιοθήκης, έχουν αναπτυχθεί ένα σύνολο από υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές, παρουσιάζονται λεπτομερώς στη συνέχεια.

Δραστηριότητες

bibl PA4Λέσχη ανάγνωσης

Η βιβλιοθήκη σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς έχει δημιουργήσει Λέσχη Ανάγνωσης, η οποία για την ώρα λειτουργεί με παιδιά του Δημοτικού μια φορά το μήνα και κάθε φορά τα παιδιά επεξεργάζονται ένα διαφορετικό θέμα ή βιβλίο και γίνονται διάφορες δραστηριότητες. Στόχος της βιβλιοθήκης είναι να επεκταθεί ο θεσμός αυτός στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Λογοτεχνικές αναζητήσεις

Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και του Λυκείου, καθιερώνονται λογοτεχνικές παρουσίασεις, οι οποίες αφορούν κάθε φορά ένα συγκεκριμένο συγγραφέα ή ποιητή ή λογοτέχνες μια συγκεκριμένης περιόδου και λαμβάνουν μέρος στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Εκδηλώσεις

Στο χώρο της βιβλιοθήκης διοργανώνονται διάφορες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το χώρο του βιβλίου και όχι μόνο, καθώς διαθέτει χώρο και υλικοτεχνική δομή που να επιτρέπει κάθε είδους παρουσίαση. 

Έχουν αναπτυχθεί μέσω τής βιβλιοθήκη δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν επικουρικά στις εκπαιδευτικές δράσεις τού σχολείου. Αυτές συνοψίζονται στην Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης και στις Λογοτεχνικές Αναζητήσεις.

Επικοινωνία

Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι, Ρίο, 26504
τηλ.: 2610-990350, Fax: 2610-995688
e-mail: bibl-p@arsakeio.gr

Η βιβλιοθήκη αποτελεί τον πιο παραδοσιακό και ταυτόχρονα τον πιο δοκιμασμένο δρόμο για την εισαγωγή των μαθητών στον κόσμο τής γνώσης και τής σοφίας. Για τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία το βιβλίο εξακολουθεί να συνιστά βασικό εργαλείο τής εκπαιδευτικής διαδικασίας, ένα εργαλείο αναντικατάστατο και συνεχώς εξελισσόμενο. Η διαδικασία τής έρευνας και τής μελέτης μέσα στη βιβλιοθήκη δεν είναι σε καμία περίπτωση παρωχημένη διαδικασία, αλλά αντίθετα ζωντανή προσέγγιση που κινητοποιεί τον νου και τη φαντασία των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα εξασκεί την πνευματική τους πειθαρχία και ανοίγει δρόμους στη δημιουργικότητά τους.

Κάθε σχολικό συγκρότημα διαθέτει τη δική του βιβλιοθήκη, που λειτουργεί με σύγχρονα συστήματα βιβλιοθηκονομίας και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν είτε να δανείζονται από αυτές βιβλία είτε να τα διαβάζουν στα ειδικά διαμορφωμένα μελετητήριά τους. Παράλληλα, οι βιβλιοθήκες φιλοξενούν εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με το βιβλίο.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τού δημοτικού εισάγονται στον κόσμο τής βιβλιοθήκης από πολύ μικρή ηλικία. Με την καθοδήγηση των δασκάλων τους οι μικροί μαθητές παρουσιάζουν κάθε μήνα το αγαπημένο τους βιβλίο, μαθαίνουν να κινούνται, να συμπεριφέρονται και να εργάζονται στον χώρο τής βιβλιοθήκης, χωριστά ο καθένας ή σε ομάδες, χωρίς να ενοχλούν τους άλλους, με αλληλοσεβασμό και πειθαρχία. Παράλληλα, εξοικειώνονται με την αναζήτηση βιβλίων, με τη χρήση λεξικών, με τη καταγραφή στοιχείων και με την κατάκτηση των τρόπων με τους οποίους η βιβλιοθήκη γίνεται ένας ζωντανός οργανισμός, πηγή γνώσεων και απόλαυσης και όχι μία ατελείωτη και χαοτική σειρά ερμητικά κλειστών βιβλίων.

Ειδικότερα, στη Βιβλιοθήκη τού Αρσακείου Ψυχικού, η οποία πρόσφατα ανακαινίστηκε, η συμβατική πρακτική συναντά την ηλεκτρονική πλοήγηση. Στους αισθητικά άψογους χώρους της είναι συγκεντρωμένοι περισσότεροι από είκοσι χιλιάδες τόμοι και μεγάλος αριθμός περιοδικών, ενώ λειτουργεί ένα νέο ηλεκτρονικό τμήμα με σύνδεση στο διαδίκτυο, με προγράμματα πολυμέσων και εφαρμογών πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πρόσβαση στις μεγάλες βιβλιοθήκες και στα σύγχρονα ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών όλων των σχολικών συγκροτημάτων υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία αξιολογεί και επιλέγει βιβλία που πρέπει να προμηθευτούν οι Βιβλιοθήκες των Σχολείων.

Image Η Βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού στεγάζεται στον Α΄ όροφο τού κτηρίου τής Ακαδημίας και καλύπτει επιφάνεια 350 τ.μ. Είναι ενιαία για τα Δημοτικά, τα  Γυμνάσια και τα Λύκεια τού Σχολείου και έχει ως σκοπό: • Να συμβάλλειι αποτελεσματικά στο πρόγραμμα των Σχολείων και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις πληροφοριακές και ερευνητικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, τού διοικητικού και τού τεχνικού προσωπικού τής Φ.Ε. • Να εξυπηρετεί ειδικό κοινό (ερευνητές, φοιτητές κ.λπ.)  • Να εξοικειώσει τους χρήστες με τις νέες τεχνολογίες.
Στη βιβλιοθήκη λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

 • Το Αναγνωστήριο Είναι ο χώρος ανάγνωσης και χρησιμοποίησης τού έντυπου υλικού από τους χρήστες τής βιβλιοθήκης. Στο τμήμα αυτό βρίσκονται όλα τα πληροφοριακά βιβλία (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά κ.λπ.), καθώς επίσης η Ιστορία, η Φιλοσοφία και η Λογοτεχνία (ελληνική και ξένη).
 • Το Τμήμα Πληροφόρησης και Δανεισμού Στο τμήμα αυτό που συνδέεται άμεσα με το Αναγνωστήριο κατατοπίζεται το μέλος τής βιβλιοθήκης για τον δανεισμό και την όλη διαδικασία χρήσης τής βιβλιοθήκης. Επίσης σ' αυτό το τμήμα βρίσκονται τα περιοδικά, τα παιδικά βιβλία και βιβλία όλων των άλλων επιστημών.
 • Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Το τμήμα αυτό είναι εξοπλισμένο με Η/Υ για χρήση από το κοινό. Διαθέτει CD-ROMs, CDs, δίσκους, κασέτες, βιντεοκασέτες για ομαδική ή ατομική χρήση. Διαθέτει επίσης μόνιμη σύνδεση με το Διαδίκτυο  (Internet), στο οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω 6 υπολογιστών.
 • ΣΥΛΛΟΓΗ

  ImageΗ συλλογή τής βιβλιοθήκης αποτελείται από επιστημονικά, σχολικά και παιδικά συγγράμματα, περιοδικά, κασέτες, δίσκους, βιντεοκασέτες, CD-ROMs. Πιο συγκεκριμένα η βιβλιοθήκη έχει:
  • Βιβλία  (20.000 τόμοι)
  • Περιοδικά   (20 τίτλοι τρ.)
  • Κασέτες   (50)
  • Δίσκους  (20)
  • Βιντεοκασέτες  (70)
  • CD-ROM (πολυμέσα) (100)
  Η επεξεργασία τού υλικού τής συλλογής τής βιβλιοθήκης στηρίζεται σε διεθνή πρότυπα. Η μηχανοργάνωση γίνεται με το σύστημα ΑΒΕΚΤ τού ΕΙΕ. Η καταλογογράφηση γίνεται με τους κώδικες AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules). Η θεματική ευρετηρίαση με βάση α) τις θεματικές επικεφαλίδες τής Εθνικής Βιβλιοθήκης και β) με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες τής Βιβλιοθήκης τού Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings). Η ταξινόμηση γίνεται με το διεθνές ταξινομικό σύστημα DEWEY (Dewey Decimal Classification ) και οι θεματικές κατηγορίες που καλύπτει είναι:
  000 Γενικά Θέματα 100 Φιλοσοφία  -  Ψυχολογία 200 Θρησκεία 300 Κοινωνικές Επιστήμες 400 Γλωσσολογία 500 Φυσικές Επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική,Χημεία,Βιολογία) 600 Τεχνολογία 700 Καλές Τέχνες (Ζωγραφική, Μουσική, Αρχιτεκτονική κ.λ.π.) 800 Λογοτεχνία 900 Ιστορία  -  Γεωγραφία

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της εκτός από τα πληροφοριακά, τα σπάνια βιβλία, τις κασέτες, τις βιντεοκασέτες, τα CD-ROM και τα περιοδικά, που δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.

ΟΡΟΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
Σε κάθε ενδιαφερόμενο δανείζονται 2 βιβλία για 15 μέρες.
Τα περιοδικά, τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες και οι σπάνιες εκδόσεις δανείζονται μόνο για φωτοτυπίες μέσα στον χώρο τού Σχολείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Εκπαίδευση Χρηστών – Ξεναγήσεις, εκπαίδευση στη χρήση πληροφοριακού υλικού, συνεργασία με εκπαιδευτικούς για εργασίες μαθητών, σύνταξη βιβλιογραφιών

Image Η Βιβλιοθήκη των Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων  Εκάλης βρίσκεται  δίπλα στο αίθριο του σχολείου και καλύπτει επιφάνεια 210τ.μ. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη και είναι ενιαία για τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Για την επίτευξη της αποστολής της η Βιβλιοθήκη Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων  Εκάλης:

• Αναπτύσσει και διατηρεί μια σημαντική συλλογή υλικού που καλύπτει όλους τους τομείς της γνώσης.

• Λειτουργεί ως πληροφοριακό κέντρο και συμμετέχει ενεργά στη μόρφωση και εκπαίδευση των μαθητών.

• Συντάσσει και εκδίδει βιβλιογραφικούς καταλόγους του υλικού της με σκοπό την προβολή του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών της.

• Οργανώνει σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολείων αλλά και άλλους φορείς εκδηλώσεις για τα βιβλία, την προώθηση της ανάγνωσης και  διάφορα άλλα πολιτιστικά θέματα.

• Εξοικειώνει και εκπαιδεύει τους χρήστες με τις νέες τεχνολογίες και την αναζήτηση πληροφοριών.

• Εκπαιδεύει τους χρήστες στη σύνταξη βιβλιογραφίας και παραπομπών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

• Εξυπηρετεί ειδικό κοινό( ερευνητές, φοιτητές κ.τ.λ)

ΛΕΣΧΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια οι λέσχες ανάγνωσης γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς καθώς ολοένα και περισσότερα άτομα επιθυμούν να μοιράζονται τη χαρά τής ανάγνωσης με άλλους, διευρύνοντας τον κοινωνικό τους κύκλο και επεκτείνοντας την ατομική εμπειρία τής ανάγνωσης σε συλλογική.

Για τον λόγο αυτό στη Βιβλιοθήκη των Αρσάκειων-Τοσίτσειων Σχολείων Εκάλης λειτουργούν εδώ και δύο χρόνια λέσχες ανάγνωσης βιβλίων. Αυτές αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό μαθητών, οι οποίοι συναντιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό να συζητήσουν για βιβλία που έχουν διαβάσει.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Οι συναντήσεις των μαθητών γίνονται στον χώρο τής Βιβλιοθήκης μετά το πέρας των μαθημάτων. Τα βιβλία που συζητούνται στη λέσχη είναι μυθιστορήματα, βιβλία ποίησης, Ιστορίας, πρακτικά θέματα κ.ά

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Image Η βιβλιοθήκη των Τοσιτσείων Αρσακείων Σχολείων  Εκάλης περιλαμβάνει  στις συλλογές της:

• Επιστημονικά συγγράμματα. • Παιδικά βιβλία / Παραμύθια • Περιοδικά
• Κασέτες • Βιντεοκασέτες • CD-ROMs • Ελληνικά και Ξένα μυθιστορήματα  • Σχολικά βοηθήματα • Σπάνιες Εκδόσεις • Λευκώματα

Ο Όγκος του υλικού σε έντυπα τεκμήρια ξεπερνά  τους 20.000 τόμους, ενώ  οπτικοαουστικό υλικό διαθέτουμε πάνω από 100 τίτλους. Τέλος, στα  περιοδικά έντυπα, διαθέτουμε  18 τίτλους, όπως το National Geographic, Νέα Εστία, Sky & Telescope, Vita, Διαβάζω, κ.α.  Η μηχανογράφηση γίνεται με το βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ 4,4  του ΕΙΕ. Ενώ η ταξινόμηση ακολουθεί το διεθνές ταξινομικό σύστημα DEWEY ( Dewey Decimal Classification).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Image Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους μαθητές και στο Εκπαιδευτικό προσωπικό  του σχολείου συνοψίζονται ως εξής:

• Πρόσβαση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης: η αναζήτηση γίνεται μέσω του Βιβλιοθηκονομικού προγράμματος- καταλόγου του ΑΒΕΚΤ 5,5 ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς και είναι διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες. • Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης μέσω Internet.
• Φωτοτυπικό μηχάνημα για τη διευκόλυνση των μαθητών στις εργασίες τους. • Χρήση Οπτικοαουστικού υλικού, όπως CD_ROMS, slides, video, κ.α.
• Οργάνωση Εκδηλώσεων, εκθέσεων  βιβλίων κ.α. • Ξεναγήσεις
• Δανεισμός • Κάρτα δανεισμού σε όλους τους μαθητές των σχολείων.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Image Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Πλην του πληροφοριακού υλικού, των σπάνιων βιβλίων και των περιοδικών ( που διατίθενται μόνο για εσωτερικό δανεισμό) όλο το άλλο υλικό της είναι διαθέσιμο σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για 15 μέρες. Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί 2 βιβλία κάθε φορά. Τέλος, η Βιβλιοθήκη έχει δυνατότητα να φωτοτυπήσει  υλικό που της ζητείται για τις ανάγκες των χρηστών της.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι: Λ. Μαραθώνος 11, 145 69- Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-62 18 250 E-mail : bibl-e1@arsakeio.gr