Αρσάκεια Ιωαννίνων
Πρακτικό για την τριήμερη εκδρομή της Α' τάξης, εδώ.