Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού ανταποκρίθηκε με χαρά στην τιμητική πρόσκληση για συμμετοχή και παρουσίαση δράσεων στο πλαίσιο των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων προβολής και διάδοσης των αποτελεσμάτων τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 2017-2020 - Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής - “ACT -ACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences”.


Το πρόγραμμα εκπονεί η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων τής Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης τού Υ.ΠΑΙ.Θ., το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης τού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Εκπαιδευτικούς Φορείς τής Γαλλίας, τού Ηνωμένου Βασιλείου και τής Ισπανίας.
Πρωταρχικός στόχος τού προγράμματος είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία τού 21ου αιώνα στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης τού σχολείου, με βασικούς άξονες την πραγμάτευση κρίσιμων ζητημάτων και προκλήσεων τής σύγχρονης πραγματικότητας και τη διαμόρφωση αντίστοιχων σχεδίων δράσης (“ACTProjects”).
Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για τα αποτελέσματα τού Erasmus+ KA3 “ACT”, με τίτλο «Σχολική εβδομάδα ενεργών πολιτών: ACT - ACTive citizenship», πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά από τη Δευτέρα 17 έως και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, παρουσία τής Υπουργού Παιδείας και πλήθους εκπαιδευτικών, μαθητών και κοινού.
Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού παρουσίασε, μαζί με 107 γυμνάσια τής Περιφέρειας Αττικής που υλοποίησαν το πρόγραμμα “ACT” κατά τα σχολικά έτη 2017 έως και σήμερα, όλες τις εφετινές δράσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και, μάλιστα, την καλλιέργεια τής ενεργού πολιτότητας.
Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα τμήματα Α΄β και Α΄δ, καθώς και στα εργαστήρια τής Ζώνης Πολιτισμού που σχεδίασε η φιλόλογος κ. Β. Λουτριανάκη.
Την παρουσίαση των δράσεων με τίτλο «Γραφείον Ιδεών: δημιουργική σκέψη και συνεργασία στην εκπαίδευση ενεργών πολιτών» ανέλαβαν οι μαθήτριες Νίκη Γλυνού, Κωνσταντίνα Σταύρου, Ιωάννα Ψύχα και Ελένη Τσόχου. Η παρουσίαση περιελάμβανε φωτογραφίες από τις δράσεις, καθώς και βίντεο που γυρίστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά τού Σχολικού Εκφοβισμού.

Δείτε την εργασία εδώ