Αρσάκεια Ιωαννίνων

Μαθητές και εκπαιδευτικοί τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν στην α΄ φάση τού ευρωπαϊκού προγράμματος "Youth for Love 2" , και συγκεκριμένα στις ομάδες εστίασης για την ανάδειξη αναγκών και στάσεων απέναντι στο θέμα τής βίας στο σχολείο, στην οικογένεια και γενικότερα στην κοινωνία.

Οι μαθητές Παναγιώτης Κομπόγιωργας και η Καλλίσια Παναγιωτοπούλου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί κ. Β. Λουτριανάκη και Μ. Μαρίν συνομίλησαν με συμμετέχοντες από άλλα σχολεία και αντάλλαξαν απόψεις, εμβαθύνοντας σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση τής διαφορετικότητας, την καλλιέργεια φιλικού και οικείου κλίματος στο σχολείο, τον ρόλο τού εκπαιδευτικού στην επίλυση συγκρούσεων κ.ά.

Θα ακολουθήσει επιμόρφωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο θα εφαρμοστεί στο Σχολείο μας από τη νέα χρονιά.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το έργο "Youth for Love 2" (πατήστε εδώ) στοχεύει στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τής βίας μεταξύ των εφήβων (14-18 ετών), σε 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Ρουμανία), προωθώντας την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τής βίας μεταξύ των νέων, των οικογενειών, των εκπαιδευτικών και των μελών της κοινότητας γενικότερα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το έργο στοχεύει στην:
• ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη και τη διαχείριση τής βίας στην εφηβεία.

• ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την πρόληψη και τη διαχείριση τής βίας μεταξύ εφήβων.

• συμμετοχή γονέων ή εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα κατάρτισης για την ενίσχυση τού ρόλου τους στην πρόληψη και τη διαχείριση τέτοιων φαινομένων στο σχολικό επίπεδο.

• δημιουργία ενός δικτύου 400 μαθητών με ισχυρή γνώση και κατανόηση τής βίας μεταξύ εφήβων, μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος,

• συμμετοχή 200 νέων στη χαρτογράφηση των αναγκών των τοπικών τους κοινοτήτων, που σχετίζονται με τη βία από ομότιμους, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία, και συμμετοχή ολόκληρης τής εκπαιδευτικής κοινότητας σε δράσεις πρόληψης και καταπολέμησής της,

• συνηγορία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω συμμετοχικής διαδικασίας για τον συν-σχεδιασμό των συστάσεων πολιτικής τού έργου, που περιλαμβάνουν επαγγελματίες σχολείων, μαθητές και γονείς, νέους, οργανώσεις τής κοινωνίας των πολιτών και κινήματα ως διαμορφωτές πολιτικής.

• αύξηση τής ευαισθητοποίησης τού ευρύτερου κοινού για το πρόβλημα τής βίας μεταξύ των νέων.

Η σύμπραξη τού έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους ευρωπαϊκούς οργανισμούς: ActionAid Italia (Ιταλία), ActionAid Ελλάς (Ελλάδα), UC Limburg (Βέλγιο), AFOL - Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (Ιταλία) και CPE - Fundatia Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Ρουμανία).