Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, οι μαθητές τού Ομίλου Χημείας Αρσακείων Ψυχικού παρακολούθησαν τη βιωματική διδασκαλία «Χτίζοντας βιώσιμες και ανθεκτικές πόλεις στην εποχή τής κλιματικής αλλαγής», στο πλαίσιο τού προγράμματος «Ενέργεια, περιβάλλον και ζωή», το οποίο υλοποιείται στον Όμιλο Χημείας και στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.
Εισηγήτρια τής παρουσίασης ήταν η κ. Κλέλια Κατσάκου, σύμβουλος και συντονίστρια τού προγράμματος «DENDRO Urban Resilience (Δένδρο Αστική Ανθεκτικότητα)».
Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενέργεια, περιβάλλον και ζωή» έχει σχεδιάσει και συντονίζει η κ. Ευδοκία Πατσιλινάκου, χημικός PhD, διευθύντρια τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου και υπεύθυνη τού Ομίλου Χημείας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και εκπαιδευτικοί από το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο.

Σο σεμινάριο παρευρέθη η εκπαιδευτικός και μέλος τού προγράμματος κ. Μαρία Μαρίν, καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας (BA in Greek, English and French Literature, MA in Lexicography, MUN Advisor, PhDc).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η ιδανική πόλη πρέπει να έχει ισορροπία μεταξύ τής ανάπτυξης, τής ποιότητας ζωής, τού κλίματος και των ανθρώπινων αξιών. Με τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν ενδοσχολικά ή διασχολικά, αλλά και με διάφορους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν διαδικασίες με τις οποίες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους, θα αποτελέσουν μέλη ομάδων, θα διαμορφώσουν απόψεις και πρωτοβουλίες και διά μέσου των σύγχρονων και διαρκώς αναπτυσσόμενων τεχνολογιών θα αποκτήσουν γνώσεις και δύναμη, ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες τού κόσμου.