Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του προγράμματος GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), ο υποψήφιος διδάκτωρ Φυσικής κ. Αναστάσιος Πολύδωρος παρουσίασε στους μαθητές και στις μαθήτριες τής ομάδας GLOBE τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού βιωματική διδασκαλία με θέμα «Πόλη και κλιματική αλλαγή».

Τα παιδιά με ενθουσιασμό συμμετείχαν σε μετρήσεις θερμοκρασίας υλικών και συζήτησαν με τον κ. Πολύδωρο για την «αστική θερμική νησίδα».

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, με ομάδα μαθητών τής Γ΄ τάξης, συμμετέχει στο πρόγραμμα GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment - Πρόγραμμα Παγκόσμιας Μάθησης και Παρατηρήσεων προς όφελος του Περιβάλλοντος).

Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρακτικό πρόγραμμα επιστήμης και εκπαίδευσης που εστιάζει στο περιβάλλον και δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερες από 120 χώρες παγκοσμίως.

Το έργο συντονίζει ο καθηγητής τού Φυσικού Τμήματος τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, με συμμετέχοντες τους φυσικούς κ. Αναστάσιο Πολύδωρο και Θάλεια Μαυράκου.

Οι στόχοι είναι οι εξής:

 • Ανάπτυξη νέων μεθόδων διδασκαλίας με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά παιδαγωγικά και διδακτικά πρότυπα 
 • Γνώση με έμφαση στην έρευνα στις περιβαλλοντικές και φυσικές επιστήμες 
 • Κατανόηση τής Γης 
 • Δράσεις για την αειφορία και το περιβάλλον 
 • Ενίσχυση δεξιοτήτων και έμπνευση για τους μελλοντικούς περιβαλλοντολόγους 
 • Πειράματα σε σχέση με το περιβάλλον 
 • Αποστολή των δεδομένων, διαδικτυακά, στη διεθνή βάση δεδομένων τού προγράμματος GLOBE στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ώστε να είναι διαθέσιμα σε άλλους μαθητές και σε επιστήμονες από  την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης (NSF) των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο τού προγράμματος εκτελούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων οργάνων τα εξής πειράματα:

 • Ατμοσφαιρικές μετρήσεις: Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία τού αέρα, σχετική υγρασία, βροχόπτωση,
       ατμοσφαιρική πίεση κ.λπ. 
 • Φυτοκάλυψη: καταγραφή βλάστησης μιας περιοχής, δημιουργία χάρτη βλάστησης 
 • Υδρολογικές μετρήσεις: θερμοκρασία νερού μιας λίμνης ή ενός ποταμού, pH, διαύγεια, αλατότητα, διαλυμένο οξυγόνο,
       ηλεκτρική αγωγιμότητα κ.λπ. 
 • Εδαφολογικές μετρήσεις: θερμοκρασία εδάφους, υγρασία εδάφους κ.λπ. 
 • Φαινολογικές μετρήσεις: Φαινολογία, μελέτη βιολογικών δεικτών των εποχικών αλλαγών σε ένα οικοσύστημα.
Κεντρικός στόχος είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ τής ανάπτυξης, τής ποιότητας ζωής, τού κλίματος και των ανθρώπινων αξιών.

Η αισθητική αναβάθμιση τού περιβάλλοντος δεν θα πρέπει να είναι ο απευθείας στόχος.

Πρώτα πρέπει να δοθεί έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα ως άτομο και ως κοινωνικό σύνολο.
Οι πολίτες πρέπει να ευαισθητοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά, έτσι ώστε να διαμορφώνουν απόψεις, να σχεδιάζουν και να αποφασίζουν για το μέλλον τής γης και να υλοποιούν δράσεις που θα βελτιώσουν τη σημερινή πραγματικότητα, με κέντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προαγωγή τής ποιότητας ζωής.

Με τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν ενδοσχολικά, με άλλα σχολεία αλλά και με διάφορους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικασίες με τις οποίες θα αναπτύξουν τις ικανότητές τους, θα αποτελέσουν μέλη ομάδων, θα διαμορφώσουν απόψεις και πρωτοβουλίες και διά μέσου των σύγχρονων και διαρκώς αναπτυσσόμενων τεχνολογιών, θα αποκτήσουν γνώσεις και δύναμη, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες τού κόσμου.

Το πρόγραμμα οργανώνει, συντονίζει και επιμελείται η κ. Ευδοκία Πατσιλινάκου (χημικός PhD) σε συνεργασία με την κ. Μάρθα Αθανασοπούλου (βιολόγο MSc), την κ. Ελένη Γαλιάνδρα (τεχνολόγο ηλεκτρολόγο μηχανικό), την κ. Σοφία Καλοκαιρινού (φυσικό MSc), τον κ. Κωνσταντίνο Μιχόπουλο (φυσικό MSc) και την κ. Ευσταθία Παπαστόιτση (καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας MSc).