Αρσάκεια Ιωαννίνων

Με στόχο την πρόληψη τού σχολικού εκφοβισμού πραγματοποιήθηκαν, με τη συνεργασία των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, συναντήσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τους μαθητές όλων των τμημάτων τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού.

Τις συναντήσεις αυτές σχεδίασαν και υλοποίησαν από κοινού ο κ. Παντελής Κατηνιώτης, καθηγητής- Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, και ο κ. Γιώργος Γεωργουλέας, σχολικός ψυχολόγος.

Στους μαθητές δόθηκε η ευκαιρία να αναφερθούν στα συναισθήματα που βιώνουν και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για το νοσηρό αυτό φαινόμενο, αλλά και να προτείνουν τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης περιστατικών σχολικής βίας.

Στην αρχή των συναντήσεων, οι οποίες διεξήχθησαν τον Φεβρουάριο τού 2023, οι μαθητές κλήθηκαν να αναφερθούν στις συγκεκριμένες συμπεριφορές με τις οποίες εκδηλώνεται ο σχολικός εκφοβισμός και να αναγνωρίσουν τις ποικίλες μορφές του (π.χ. λεκτικός, σωματικός διαδικτυακός).

Ο κ. Γεωργουλέας και ο κ. Κατηνιώτης ανέλυσαν στους μαθητές τις δυσμενείς επιπτώσεις τού φαινομένου για πολλούς εφήβους στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, δίνοντας έμφαση στη διαδικτυακή μορφή του.

Επίσης, έγινε συζήτηση σχετικά με τα κριτήρια που χρειάζεται να πληρούνται προκειμένου να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως εκφοβισμός (π.χ. πρόθεση να προκληθεί βλάβη στο θύμα, επαναληπτικότητα, διάρκεια, ανισότητα δύναμης, δυσάρεστες επιπτώσεις).

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε σε κάθε τμήμα μια πολύ ενδιαφέρουσα βιωματική δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια τής οποίας διάφοροι μαθητές ανέλαβαν τον ρόλο τού θύτη, τού θύματος και τού παρατηρητή σε ένα φανταστικό περιστατικό σχολικής βίας που όρισαν οι δύο συντονιστές.

Στο τέλος κάθε συνάντησης έλαβε χώρα ανακεφαλαιωτική συζήτηση.
Κοινή συνισταμένη όλων των απόψεων ήταν ότι διά ζώσης συμπεριφορές και διαδικτυακά σχόλια που προκαλούν σε άλλα άτομα δυσάρεστα συναισθήματα, όπως θυμό, φόβο, πόνο και ντροπή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά.

Τέλος, ο κ. Γεωργουλέας και ο κ. Κατηνιώτης παρότρυναν τους μαθητές, εάν βρεθούν στο επίκεντρο τέτοιων δυσάρεστων καταστάσεων, να απευθυνθούν σε άτομα του περιβάλλοντός τους που εμπιστεύονται, όπως τους γονείς τους, τους καθηγητές τους και τους φίλους τους.