Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε, για δωδέκατη χρονιά, Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές και τις μαθήτριες τής Α΄ τάξης.

Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική- Ψυχολογική Υπηρεσία τής ΦΕ, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να περνούν καλύτερα στον ελεύθερό τους χρόνο και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά στην υλοποίηση τού προγράμματος, αυτό διεξήχθη σε δύο συναντήσεις με τα παιδιά και το παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά.

Στην αρχή τής πρώτης συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο τού 2022, οι μαθητές μίλησαν στην τάξη, αλλά άκουσαν και τους συμμαθητές τους να μιλούν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Στη συνέχεια, μέσω σχετικής παρουσίασης που προβλήθηκε στον διαδραστικό πίνακα, επισημάνθηκαν σε αυτούς οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και εντοπίστηκαν δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο τού 2023, δόθηκαν στα παιδιά σαφείς οδηγίες και διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος, αξιολογώντας τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το πόσο σημαντικές και επείγουσες είναι.

Στο δεύτερο μισό τού μαθήματος οι μαθητές σχεδίασαν δοκιμαστικά το δικό τους ολιγοήμερο πρόγραμμα, με βάση τους στόχους τους και τις ατομικές τους ανάγκες.

Τέλος, έλαβε χώρα σύνθεση των απόψεων, ώστε οι μαθητές να κάνουν πιο ρεαλιστικά τα μελλοντικά τους προγράμματα.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και τον κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-Σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.