Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με θέμα «Φροντίζω το περιβάλλον» και τίτλο: «Δεύτερος πλανήτης δεν υπάρχει!» μαθητές και μαθήτριες τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού ολοκλήρωσαν την εργασία «Το Οικολογικό Αποτύπωμα», με την οποία παρουσίασαν βασικές έννοιες, όπως αυτές τού συνολικού οικολογικού αποτυπώματος και τού οικολογικού αποτυπώματος τής διατροφής, και συνέδεσαν την προσωπική τους διατροφή με τις έννοιες τής «φέρουσας ικανότητας», τής «σπατάλης των φυσικών πόρων» και τής «ρύπανσης των εδαφών και των υδάτων».

Ερεύνησαν, λοιπόν, το πώς οι διατροφικές τους επιλογές καθορίζουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες τού παρόντος και τού μέλλοντος.

Ασχολήθηκαν, ακόμη, με το θέμα «Το Πλαστικό μου Αποτύπωμα: Μαθαίνω - Δρω - Αλλάζω, Ανακύκλωση... ώρα για δράση!», με τους 17 στόχους τής βιώσιμης ανάπτυξης και "οικοδόμησαν τη Γη τής βιωσιμότητας"

Πρόκειται για μια αποστολή-έρευνα που ανέλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες με στόχο να πιστέψουν στον εαυτό τους, ότι δεν είναι ανίσχυροι, ότι η αλλαγή προς έναν καλύτερο κόσμο είναι εφικτή, και που τους/τις ενδυναμώνει να γίνουν «οι ήρωες» αυτής τής μεγάλης αλλαγής και να αναλάβουν ενεργό ρόλο…

Τα παιδιά καλλιέργησαν την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, δεξιότητες Μάθησης, την υπευθυνότητα, την πρωτοβουλία και την οργανωτική ικανότητα, δεξιότητες Ζωής, την ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα τού ανθρώπου και τού πλανήτη και την επίλυση προβλημάτων, δεξιότητες τού Νου.

Υπεύθυνη καθηγήτρια για το πρόγραμμα ήταν η κ. Ελισσάβετ Δεληγιαννάκη.