Αρσάκεια Ιωαννίνων

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί έναν θεσμό ο ρόλος τού οποίου είναι σήμερα περισσότερο κρίσιμος από ποτέ. Με στόχο την άρτια εφαρμογή τού θεσμού αυτού στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, ο καθηγητής – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ. Παντελής Κατηνιώτης οργάνωσε και υλοποίησε κατά η διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 τις ακόλουθες εκδηλώσεις και δράσεις που αδιαμφισβήτητα συνέβαλαν στην ενδυνάμωση τής επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών τού Σχολείου.

• Οι εκδηλώσεις «Ημέρες Σταδιοδρομίας», οι οποίες εφέτος πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 3 ημερών (στις 25 και 27 Νοεμβρίου 2022, καθώς και στις 6 Απριλίου 2023), σε συνεργασία με το Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο. Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας 12 συνολικά γονείς μαθητών, καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους χώρο, μίλησαν στους μαθητές και τις μαθήτριες τής Γ΄ τάξης σχετικά με τη φύση, τους τομείς απασχόλησης, τις προοπτικές των επαγγελμάτων τους, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές κάλυψαν με τις εμπεριστατωμένες ομιλίες τους ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων που αντιστοιχούν στα τέσσερα επιστημονικά πεδία για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής έρευνας, 3 στους 4 μαθητές (το 73%) δήλωσαν πως συμφωνούν με την άποψη ότι: «οι Ημέρες Σταδιοδρομίας ήταν οι σημαντικότερες εκδηλώσεις που παρακολούθησαν εφέτος», γεγονός που πιστοποιεί τη σπουδαιότητά τους.

• Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε όλα τα τμήματα τής Γ΄ τάξης τού Σχολείου, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν ενδελεχώς από τον κ. Κατηνιώτη σχετικά με τους τύπους Λυκείων, τα μαθήματα στο Γενικό Λύκειο και τις ομάδες προσανατολισμού στη Β΄ και την Γ΄ Λυκείου. Επίσης, έλαβαν έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες που αφορούσαν στα πανεπιστημιακά τμήματα που περιλαμβάνονται στα 4 επιστημονικά πεδία και συζήτησαν με τον καθηγητή τους σχετικά με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές ποικίλων επαγγελμάτων.

• Η υλοποίηση τού Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου διερευνώντας τις σπουδές, τα επαγγέλματα και τον κόσμο τής εργασίας», κατά τη διάρκεια τού οποίου οι μαθητές συμμετείχαν σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες εξαιρετικά χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, όπως δήλωσε το 97% από αυτούς που έλαβαν μέρος σε σχετική έρευνα. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν οι εξής: δημιουργία επαγγελματικών καρτών, σύνταξη βιογραφικών σημειωμάτων εικονικών επαγγελματιών και συμμετοχή σε συνεντεύξεις επιλογής προσωπικού υπό τη μορφή τού παιχνιδιού ρόλων. Στη συνέχεια, οι μαθητές δημιούργησαν το πρώτο τους βιογραφικό, σημειώνοντας τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντά και τις διακρίσεις τους. Επιπλέον συνέταξαν συστατική επιστολή για έναν συμμαθητή τους, επιχειρώντας να αναδείξουν τα δυνατά σημεία τού βιογραφικού του. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο κ. Κατηνιώτης συνέταξε συστατικές επιστολές για όλους τούς μαθητές, τις οποίες ανήρτησε, μαζί με τα βιογραφικά τους, στους ηλεκτρονικούς τους
φακέλους επιτευγμάτων (eportfolio). Στα portfolio τους οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενσωματώσουν και τις σχολικές εργασίες τους, τα βραβεία και τα τεκμήρια των διακρίσεών τους, καθώς και τα διπλώματα ξένων γλωσσών που έχουν αποκτήσει.

• Διεξαγωγή ατομικών συμβουλευτικών συναντήσεων τού κ. Κατηνιώτη με μαθητές και μαθήτριες τής Γ΄ τάξης, στον χώρο τής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥΣΕΠ). Τα αιτήματα των παιδιών αφορούσαν, ως επί το πλείστον, στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε αποφάσεις τους που σχετίζονται με την επιλογή τύπου Λυκείου και ομάδας προσανατολισμού. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών αυτών ο κ. Κατηνιώτης βοήθησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι ικανότητές τους, να αποκρυσταλλώσουν τα ενδιαφέροντά τους και να ιεραρχήσουν τις αξίες τους, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες. Η ΣΥΣΕΠ θα αποτελέσει και στο Λύκειο αρωγό στην προσπάθεια των μαθητών να λάβουν τις καλύτερες για το μέλλον τους αποφάσεις, έως τη στιγμή που θα παραδώσουν το μηχανογραφικό τους για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο.

• Σημαντικό βοήθημα στην προσπάθεια αυτή αποτέλεσε το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει για την Ενότητα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός», το οποίο αναρτάται συνεχώς στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης e-arsakeio από σχολικό έτος 2009-2010. Το υλικό αυτό είναι προσβάσιμο στα παιδιά και στους γονείς τους με δύο τρόπους: είτε με τους προσωπικούς τους κωδικούς, οπότε και το αντικείμενο τού ΣΕΠ παρουσιάζεται στο τέλος ως ένα από τα μαθήματα, είτε με όνομα χρήστη sep και κωδικό sepsep. Αναλυτικότερα, σε αυτό περιέχονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικές μονογραφίες επαγγελμάτων και παρέχονται πληροφορίες για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις σπουδές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) τής χώρα μας. Το υλικό αυτό αναπροσαρμόζεται και επικαιροποιείται διαρκώς.

Όλες αυτές οι δράσεις δεν αποσκοπούν ούτε στην παροχή έτοιμων λύσεων στα παιδιά ούτε στη χειραγώγησή τους. Σκοπός των διαδικασιών αυτών είναι η υποστήριξη των μαθητών, προκειμένου να χαράξουν οι ίδιοι την εκπαιδευτική και την επαγγελματική τους πορεία, έχοντας αποκτήσει ρεαλιστική εικόνα τού εαυτού τους, αλλά και τού κόσμου των σπουδών και τής εργασίας. Το δικαίωμα τής επαγγελματικής επιλογής των μαθητών ανήκει μόνο στους ίδιους και στις οικογένειές τους.