Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Τεχνολογίας, το σχολικό έτος 2022-2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού διδάχθηκαν τα βήματα τής επιστημονικής μεθόδου (περιγραφή θέματος – υπόθεση – πείραμα – παρατήρηση – συμπέρασμα – προτάσεις) και στη συνέχεια επέλεξαν το δικό τους πειραματικό θέμα προκειμένου να συγγράψουν την ερευνητική τους εργασία.

Οι μαθήτριες τού Γ΄γ τμήματος Θάλεια Λύτρα, Άννυ Μανδήλη, Ειρήνη Μόρντουντακ και Μαριλένα Μουρδουκούτα, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Ελένη Γαλιάνδρα, εκπόνησαν πειραματική έρευνα με τίτλο «Σε ποιο βαθμό η μέθοδος καλλιέργειας υδροπονίας επηρεάζει τον χρόνο ανάπτυξης και την πυκνότητα τού φυτού». Ειδικότερα, πρώτα έγινε η περιγραφή τού θέματος ορίζοντας τις μεταβλητές, δηλαδή τον σκοπό και τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί η έρευνα. Ακολούθησε η βιβλιογραφική μελέτη των εννοιών που σχετίζονται με το θέμα, προκειμένου να διατυπωθεί η υπόθεση που, μέσω τού πειράματος, θα την επιβεβαίωναν ή θα την απέρριπταν.

Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα τής έρευνας καθώς και των ορίων - περιορισμών. Μετά πραγματοποιήθηκε λεπτομερής περιγραφή τής πειραματικής διαδικασίας. Τέλος, οι μαθήτριες διατύπωσαν το συμπέρασμά τους και πρότειναν συμπληρωματικές έρευνες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ώστε να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί η μέθοδος τής υδροπονίας.

Οι παρατηρήσεις των μαθητριών παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα, εδώ.

Τα συμπεράσματα τής έρευνας είναι συνοπτικά τα εξής:

 Μαϊντανός: Η καλλιέργεια μαϊντανού δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ. Το λίπασμα βοήθησε το φυτό να αναπτυχθεί περισσότερο μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Άρα στον μαϊντανό ο πιο εύκολος τρόπος είναι η προσθήκη καλλιεργητικών μέσων.

 Φακές: Οι φακές επίσης αναπτύχθηκαν αρκετά, ιδιαίτερα με το σκέτο νερό υπήρξε μια τεράστια αλλαγή τη 2η εβδομάδα. Συνεπώς οι φακές λειτουργούν καλύτερα χωρίς κάποια ενίσχυση και προσαρμόζονται ευκολότερα σε εδάφη «ελαφριάς ή μέσης σύστασης» με καλή αποστράγγιση.

 Λεβάντα: Η λεβάντα είναι ένα φυτό που δεν φυτρώνει εύκολα και γρήγορα. Η λεβάντα πρέπει να φυτεύεται σε χαλικώδες και εύφορο χώμα που να αποστραγγίζεται εύκολα και να μην έχει πολύ λίπασμα. Στο συγκεκριμένο πείραμα η λεβάντα, λόγω ακατάλληλου περιβάλλοντος, έπιασε μούχλα που προκάλεσε τη διακοπή τής ανάπτυξής της. Επομένως η λεβάντα πρέπει να ποτίζεται συχνά και σταθερά, ώστε να ριζώσει σωστά για την καλύτερη ανάπτυξή της, ενώ η υπερβολική υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ξηράνσεις και σάπισμα στα φύλλα.

Αποτίμηση τής έρευνας από τις μαθήτριες:

«Αυτή η έρευνα μας οδήγησε σε κάποια συμπεράσματα. Όπως φαίνεται από τον τίτλο της, θέλαμε να ερευνήσουμε την ανάπτυξη κάποιων φυτών με την πρωτοποριακή μέθοδο τής υδροπονίας. Επιλέξαμε 3 σπόρους φυτών: λεβάντας, φακής και μαϊντανού. Για τη λεβάντα δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, αφού καμία από τις 3 μεθόδους ανάπτυξης δεν έφερε κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τις φακές αποδείχθηκε ότι αναπτύσσονται περισσότερο σε νερό χωρίς θρεπτικά συστατικά, το οποίο είναι κάτι που δεν είχαμε προβλέψει. Η καλλιέργεια μαϊντανού είχε τα αποτελέσματα που αναμέναμε, δηλαδή να αναπτυχθεί περισσότερο σε νερό με θρεπτικά συστατικά.
Συμπέρασμα: κάθε φυτό και κάθε σπόρος αναπτύσσεται διαφορετικά και πρέπει να μελετηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και μέθοδοι ανάλογα με τη φύση τού φυτού, τις ιδιότητες και τις ιδιαιτερότητές του»
.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα GLOBE που άρχισε να υλοποιείται στο Σχολείο από το σχολικό έτος 2022-2023 και θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.