Αρσάκεια Ιωαννίνων

Mε την ανάπτυξη τής τεχνολογίας και τού διαδικτύου, η δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μουσείων αποτελεί σήμερα παγκόσμια τάση. Η συντριπτική πλειονοψηφία των μουσείων στις μέρες μας διαθέτει και ένα τρισδιάστατο ψηφιακό μουσείο, στο οποίο η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους μέσω διαδικτύου, ενώ τα τρισδιάστατα ψηφιακά εκθέματα μπορούν να μελετώνται και από απόσταση.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διαθέτει ένα τεράστιο αρχείο με περιεχόμενο ιδιαιτέρως ενδιαφέρον και πολύτιμο και με αρχειακά αντικείμενα πολλά από τα οποία διαθέτουν, όντως, μουσειακή αξία.

Σημαντικό τμήμα τού εν λόγω αρχείου έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποίησης.

Από το γεγονός αυτό και από μια σχετική συζήτηση με τον κ. Ευάγγελο Κατσιναβάκη, φιλόλογο και υπεύθυνο για την ψηφιοποίηση τού Αρχείου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, και τον κ. Δημήτρη Παπουτσάκη, καθηγητή Καλλιτεχνικών, ειδικευμένο στη μέθοδο τής Φωτογραμμετρίας, προέκυψε η ιδέα τής δημιουργίας ενός ψηφιακού μουσείου τρισδιάστατης απεικόνισης επιλεγμένων αρχειακών αντικειμένων τής Φ.Ε. με την εμπλοκή και των μαθητών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού στην όλη διαδικασία.

Το εγχείρημα ξεκίνησε τον Οκτώβριο τού 2022 και παρουσιάζεται εδώ μαζί με τα αποτελέσματά του στο τέλος τής σχολικής χρονιάς 2022-2023.

Την εργασία συνέταξαν με την καθοδήγηση των δύο υπευθύνων καθηγητών οι μαθητές: Άρτεμις Ηλιοπούλου (Γ΄α),  Άγγελος Πολίτης (Γ΄γ), Μαριάννα Στεφανή (Γ΄δ) και Αναστασία Φίλου (Γ΄δ).

Δείτε εδώ.