Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Τεχνολογίας και με την εποπτεία της καθηγήτριας κ. Ελένης Γαλιάνδρα, τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, οι μαθητές και οι μαθήτριες τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού διδάχθηκαν τα βήματα τής επιστημονικής μεθόδου: περιγραφή θέματος - υπόθεση - πείραμα - παρατήρηση - συμπέρασμα - προτάσεις, και στη συνέχεια επέλεξαν το δικό τους πειραματικό θέμα προκειμένου να συγγράψουν την ερευνητική τους εργασία.

Ειδικότερα, από όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που εργάστηκαν είτε ομαδικά είτε ατομικά, πρώτα έγινε η περιγραφή τού θέματος ορίζοντας τις μεταβλητές, δηλαδή τον σκοπό και τις κοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί η έρευνα.

Ακολούθησε η βιβλιογραφική μελέτη των εννοιών που σχετίζονται με το θέμα προκειμένου να διατυπωθεί η υπόθεση, όπου μέσω τού πειράματος θα την επιβεβαίωναν ή θα την απέρριπταν. Στη συνέχεια έγινε η ανάλυση των παραμέτρων που θεωρήθηκαν ότι δεν επηρέασαν τα αποτελέσματα τής έρευνας καθώς και των ορίων - περιορισμών.
Μετά πραγματοποιήθηκε λεπτομερής περιγραφή τής πειραματικής διαδικασίας.

Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες διατύπωσαν το συμπέρασμά τους και πρότειναν συμπληρωματικές έρευνες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε σχέση με το υπό μελέτη θέμα τους.

Μπορείτε να δείτε τους τίτλους των εργασιών εδώ.