Αρσάκεια Ιωαννίνων
Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, μετά από επιτυχή συμμετοχή σε διαδικασία έγκρισης, ανέλαβε τη διεξαγωγή διετούς ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο «Music Connects Europe». Συντονίστρια χώρα είναι η Ισπανία και συνεργάτες, εκτός από την Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Λετονία και η Πολωνία.
Κύριος στόχος τού έργου «Η μουσική ενώνει την Ευρώπη» είναι η διάδοση σημαντικών στιγμών και αναγνωρισμένων εκπροσώπων τής ευρωπαϊκής και τής παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας. Στοχεύει επιπλέον στο να αναδείξει τις αξίες που ενώνουν τους ανθρώπους, που τους προσδιορίζουν, στο πλαίσιο των ποικίλων κοινωνικών, ιστορικών και γλωσσικών διαφορών, και που συμβάλλουν στην προώθηση τού σεβασμού, τής διαφάνειας και τού ενεργού πολίτη. Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν: την καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε όλες τις γλώσσες, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, την απόκτηση και την άσκηση νέων μεθοδολογιών για να εκσυγχρονισμό, την προώθηση τής εργασίας στον τομέα τής διεθνούς συνεργασίας, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την ικανότητα τής δημόσιας ομιλίας, την εργασία σε ομάδες, την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων κ.ά.
Η επαφή με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να μεταδώσει με βιωματικό τρόπο στους μαθητές τις κοινές αξίες και τις στάσεις ζωής που φέρνουν σε επαφή τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο μουσικός πολιτισμός αποτελεί γέφυρα ιδεών, συναισθημάτων και εμπειριών. Το τραγούδι και ο χορός, ως μέρος τής παράδοσης κάθε χώρας αλλά και ως βασικό στοιχείο τής μοντέρνας κουλτούρας, μπορούν να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταξύ των νέων διαφορετικών χωρών, αναπτύσσοντας μια νέα γλώσσα συνεννόησης και, κατ’ επέκταση, μια ειλικρινή διάθεση αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης.
Οι 25 δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί (ανά χώρα) περιλαμβάνουν: ιστορικές αναδρομές, παρουσίαση παραδοσιακών μουσικών οργάνων, συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις, δημιουργική ομαδική συγγραφή και μελοποίηση τραγουδιού. Επιπλέον, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν πέντε μετακινήσεις. Πραγματοποιήθηκε ήδη ένα ταξίδι με δύο εκπαιδευτικούς τού Αρσακείου στην Πολωνία και επίκεινται τέσσερα ακόμη στις υπόλοιπες συνεργαζόμενες χώρες. Σε τρία από αυτά τα ταξίδια θα λάβουν μέρος (συνολικά) και 9 μαθητές από τις εφετινές Β΄ και Γ΄ τάξεις. Συγκεκριμένα: στην Ιταλία (5-10 Μαρτίου 2018) θα συμμετάσχουν 3 μαθητές τής Γ΄ τάξης, στη Βουλγαρία (4-8 Ιουνίου 2018) θα ταξιδέψουν άλλοι 3 μαθητές τής Γ΄ τάξης και το 2019 θα μετακινηθούν 3 μαθητές τής εφετινής Β΄ τάξης στην Ισπανία.
Αντίστοιχα, το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού θα υποδεχθεί αποστολές από όλες τις χώρες τον Μάρτιο τού 2019. Αναμένονται 15 ξένοι μαθητές, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν από οικογένειες μαθητών τού Σχολείου.