Αρσάκεια Ιωαννίνων
Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, παρακολούθησαν, στο θέατρο των Σχολείων, τη βραβευμένη ταινία «Akeelah and the Bee / Συλλαβίζοντας το όνειρο» που αφηγείται τον αγώνα ενός 11χρονου κοριτσιού να κερδίσει τον αμερικανικό εθνικό διαγωνισμό ορθογραφίας. Στην προσπάθειά της αυτή συμβάλλει η διδασκαλία τού καθηγητή της που τής μαθαίνει να αναζητά τις ελληνικές και τις λατινικές ρίζες των αγγλικών λέξεων για να βελτιώσει την ορθογραφία της.
Η ταινία, που αποτελεί την πρώτη φάση τού πολιτιστικού προγράμματος τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου με τίτλο "Spelling Bee", κίνησε το το ενδιαφέρον των μαθητών και τους προβλημάτισε. Με αφορμή την ταινία, και με τη βοήθεια των καθηγήτριών τους των Αγγλικών, οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης σε ειδικό φυλλάδιο που επιμελήθηκε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μαίρη Μαρίν, η οποία έχει και την ευθύνη υλοποίησης τού προγράμματος. Στη συνέχεια τα παιδιά κλήθηκαν να αναζητήσουν αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα μέσα από τα κείμενα που είχαν διδαχθεί καθώς και σε αγγλικά περιοδικά και εφημερίδες.
Στόχοι τού διαθεματικού προγράμματος είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης τής ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα και των ελληνικών λέξεων στην Αγγλική, που οδηγεί στη βελτίωση λεξιλογίου και ορθογραφίας και στις δύο γλώσσες, η προώθηση ερευνητικού πνεύματος και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω τής ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Έπειτα από ειδική προετοιμασία με ασκήσεις μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας τού e-arsakeio, θα ακολουθήσουν προκριματικοί αγώνες ορθογραφίας αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα ανά τάξη.
Ο τελικός αγώνας "Spelling Bee" θα πραγματοποιηθεί στο τέλος τής χρονιάς.στο θέατρο των Σχολείων Για την υλοποίηση τού προγράμματος συνεργάζονται οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Νίνα Τρακόσα και Ευαγγελία Τρούλλου.