Αρσάκεια Ιωαννίνων
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, ο Όμιλος Δημιουργικής Γραφής τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μ. Δουζίνα, παρουσιάζει ένα δείγμα της δημιουργικής διαδρομής του.
Σε μια σύντομη παρουσίαση αποτυπώνονται οι διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής στις οποίες συμμετείχαν μαθητές τής Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου που επέλεξαν τον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής.
Κάθε μαθητής στον προσωπικό φάκελο, που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο τού Ομίλου Δημιουργικής Γραφής ή στο τετράδιο Δημιουργικής Γραφής, έχει συγκεντρώσει τα κείμενα, ποιητικά ή πεζά, που δημιούργησε με αφορμή τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε.
Έτσι, με όχημα τη φαντασία, το συναίσθημα, τη διαίσθηση και τη δημιουργική σκέψη άλλη μια υπέροχη δημιουργική διαδρομή ολοκληρώθηκε...