Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε, για δέκατη συνεχή χρονιά, το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης.

Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, ώστε και να ανταποκρίνονται στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να περνούν καλύτερα στον ελεύθερό τους χρόνο και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.


Το πρόγραμμα  περιελάμβανε δύο συναντήσεις με τα παιδιά και το παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά.

Στην αρχή της πρώτης συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο τού 2019, οι μαθητές μίλησαν στην τάξη, αλλά και άκουσαν τους συμμαθητές τους να μιλούν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Στη συνέχεια, μέσω τής παρουσίασης που έγινε με τη χρήση διαδραστικού πίνακα, επισημάνθηκαν σε αυτούς οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, δόθηκαν στα παιδιά σαφείς οδηγίες και διατυπώθηκαν εναλλακτικές προτάσεις για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου προγράμματος κατόπιν αξιολόγησης των υποχρεώσεών τους, ανάλογα, δηλαδή, με το πόσο σημαντικές και επείγουσες είναι.

Στο δεύτερο μισό τού μαθήματος οι μαθητές σχεδίασαν δοκιμαστικά το δικό τους ολιγοήμερο πρόγραμμα, με βάση τους στόχους τους και τις ατομικές τους ανάγκες.

Τέλος, έγινε μια σύνθεση των απόψεων, ώστε οι μαθητές να εξετάσουν πιο ρεαλιστικά τα μελλοντικά τους προγράμματα.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο, και τον κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-σύμβουλο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.