Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού πραγματοποιήθηκε, για ενδέκατη συνεχή χρονιά, Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης για τους μαθητές τής Α΄ τάξης.
Σκοπός τού προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική-Ψυχολογική Υπηρεσία, ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αποδοτικότερη αξιοποίηση τού χρόνου τους, ώστε και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές τους υποχρεώσεις, αλλά και να περνούν καλύτερα στον ελεύθερό τους χρόνο και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά στην υλοποίηση τού προγράμματος, αυτό διεξήχθη σε δύο συναντήσεις με τα παιδιά και το παρακολούθησαν οι μαθητές κάθε τμήματος ξεχωριστά.

Στην αρχή της πρώτης συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα διά ζώσης τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τού 2020, έγινε συζήτηση σχετικά με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες τού Γυμνασίου σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τού Δημοτικού.

Εν συνεχεία οι μαθητές μίλησαν στην τάξη και άκουσαν, παράλληλα, τους συμμαθητές τους να μιλούν για τις ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν, για τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους.

Στη συνέχεια, μέσω σχετικής παρουσίασης που έγινε με τη χρήση τού διαδραστικού πίνακα, επισημάνθηκαν σε αυτούς οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους και εντοπίστηκαν δυσλειτουργικές αντιλήψεις σχετικά με τη διαχείριση των ποικίλων υποχρεώσεών τους.

Κατά τη διάρκεια τής δεύτερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις αρχές Μαρτίου τού 2021, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να μιλήσουν σχετικά με τις μεθόδους μελέτης που χρησιμοποιούν, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή διαχείριση τού χρόνου τους κατά την περίοδο τής τηλεκπαίδευσης.

Κοινή συνισταμένη των απόψεων των μαθητών υπήρξε η πεποίθηση πως η παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων συνιστά μια κοπιώδη διαδικασία, η οποία απαιτεί τη διαρκή προσήλωση τους σε μια οθόνη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι μαθητές αναφέρθηκαν σε θετικές καθημερινές τους συνήθειες και ενασχολήσεις που αποτελούν πηγές προσωπικής στήριξης στη διάρκεια τής πανδημίας, ενώ παράλληλα, εντόπισαν παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειές τους ή επιτείνουν την κόπωση (π.χ. υπερβολικά πολλές ώρες στον υπολογιστή και το κινητό).

Τέλος, αναδείχθηκε η ανάγκη κατάρτισης ενός εξατομικευμένου προγράμματος, το οποίο θα εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χρόνο μελέτης, αλλά και θα προβλέπει επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. διά ζώσης ή διαδικτυακή επικοινωνία με φίλους, συμμετοχή σε καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες), στο πλαίσιο, βέβαια, που επιτρέπουν οι παρούσες συνθήκες, και με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Χρόνου και Οργάνωσης Μελέτης οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τον κ. Παντελή Κατηνιώτη, φιλόλογο-καθηγητή Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σύμβουλο Σχολικής Ζωής τής Γ΄ τάξης, και τον κ. Γιώργο Γεωργουλέα, σχολικό ψυχολόγο.
Στις τηλεσυναντήσεις συμμετείχε και η κ. Ευαγγελία Λουτριανάκη, φιλόλογος και Σύμβουλος Σχολικής Ζωής τής Α΄ τάξης.