Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τέσσερεις μαθήτριες τής Γ΄  τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, οι Εύη Χριστοπούλου, Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Ναταλία Θεοφανοπούλου και Νεφέλη Κασιμάτη, συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «End Climate Change, Start Climate of Change» (πατήστε εδώ), το οποίο συντονίζει η WeWorld.

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 16 εταίροι (ευρωπαϊκές ΜΚΟ, πανεπιστήμια και τοπικές δημόσιες αρχές) από 13 χώρες τής ΕΕ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των δράσεων τής DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) για την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο τού 2020 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου τού 2021.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στις τέσσερεις επιστημονικές ημερίδες από ειδήμονες στον τομέα τού περιβάλλοντος και τής αειφορίας είναι παγκόσμιας εμβέλειας: ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη, συμμετοχικότητα, προστασία τού περιβάλλοντος, καταπολέμηση των διακρίσεων, μετανάστευση και ανάπτυξη, πολιτικές για τους νέους κ.λπ.

Ο ελληνικός εταίρος τού προγράμματος, στο οποίο συμμετείχαν κατά το έτος 2020-2021 περίπου 400 μαθητές, 150 φοιτητές, 130 εκπαιδευτικοί και 350 άτομα στο κοινό, είναι η ActionAid Hellas και αποκλειστική συνεργάτιδα για τη διοργάνωση αγώνων επιχειρηματολογίας, επιμορφώσεις και παραγωγή υλικού είναι η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση τής Ρητορικής στην Εκπαίδευση.

Την ευθύνη των παραπάνω αγώνων έχει η φιλόλογος τού Σχολείου  κ. Β. Λουτριανάκη, πρόεδρος τής Ένωσης Ρητορικής.