Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και, συγκεκριμένα, τής υποενότητας «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», με θέμα τον εθελοντισμό, οι μαθητές τού τμήματος Β΄δ τού Α΄ Γυμνασίου Αρσακείου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Τσαντάκη, πραγματοποίησαν εθελοντική δράση, που περιλάμβανε σύσταση εικονικής εθελοντικής ομάδας με σκοπό την καλλιέργεια τής εθελοντικής ευαισθησίας στο κρίσιμο θέμα τής περιβαλλοντικής κρίσης.

Οι μαθητές συμμετείχαν με υπευθυνότητα στην αποκομιδή σκουπιδιών σε ένα πάρκο τού Ψυχικού, ώστε να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και υπερηφάνειας για τις προσωπικές τους δράσεις, αλλά και για να προαχθούν οι αξίες τού εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο.