Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τoύ σχεδίου δράσης που υλοποιεί εφέτος το  Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, με θέμα: “Εκφοβίζω τον σχολικό εκφοβισμό” πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών συναντήσεων των μαθητών τού Σχολείου με τον κ. Γεωργουλέα, εκπρόσωπο των Ψυχολογικών Υπηρεσιών των Αρσακείων Σχολείων.

Οι συναντήσεις υλοποιήθηκαν στη διάρκεια τού Νοεμβρίου 2021 σε όλα τα τμήματα τής Α΄, Β΄, και Γ΄ τάξης, παρουσία τού συμβούλου-καθηγητή κάθε τμήματος.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν και συζήτησαν για θέματα ενδοσχολικής βίας και περιθωριοποίησης, προβληματίστηκαν πάνω σε θέματα αναγνώρισης συναισθημάτων, υιοθετώντας με την προτροπή τού ψυχολόγου διαφορετικούς ρόλους: τού θύτη, τού θύματος και τού παρατηρητή, και εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού στην ψυχολογία των μαθητών, αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία τής μαθητικής κοινότητας στο σύνολό της.

Το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο τής σχολικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης τής ενδοσχολικής βίας/εκφοβισμού στοχεύει στην υλοποίηση περαιτέρω διαδραστικών παρεμβάσεων σχετικά με το θέμα αυτό.