Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η σχολική ομάδα τής Γ΄ ταξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού επιχείρησε να περιγράψει ένα δημόσιο γλυπτό παραθέτοντας σχέδια και ψηφιακές σαρώσεις από το άγαλμα τού κοριτσιού στο Πάρκο Ελευθερίας στην Αθήνα.

Σκοπός ήταν οι κατασκευές των εικόνων αυτών να λειτουργήσουν ως προϊόν χαρτογράφησης τής υλικής υπόστασης τού μνημείου. Η διήγηση βασίστηκε στο άρθρο τού Νίκου Βατόπουλου στην "Καθημερινή" τής 17ης Μαΐου 2014.
Η εκπαιδευτική τακτική ακολούθησε τα ενδιαφέροντα και τις προγραμματιστικές αναζητήσεις των παιδιών τής Γ΄ Γυμνασίου. Αφού έγινε η παρουσίαση τού θέματος και αναζητήθηκε αρχειακό υλικό χαρτών, τα παιδιά αποφάσισαν να δημιουργήσουν τις δικές τους χαρτογραφικές εικόνες. Δόθηκε έμφαση στον σχεδιασμό των επιμέρους εργασιών για να διασφαλιστεί η ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών μέσω τής ομαδοσυνεργατικής μάθησης: εύρεση θέματος, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση, δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων τού γλυπτού, διαδοχικά καρέ κινούμενης εικόνας και κατασκευή τρισδιάστατων χαρτών. Οι μαθητές προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν την παραγωγή των ψηφιακών εικόνων ως πολιτιστικό και κοινωνικό προϊόν, καθώς και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες κατασκευής εικόνας στη μαθησιακή διαδικασία ως εργαλεία που ενισχύουν τη διερευνητική μάθηση.
Σκοπός είναι τα παιδιά να προβληματιστούν για τα σύγχρονα οπτικοακουστικά έργα και να σκεφτούν τι μπορεί να καθιστά σήμερα μια ιστορική ή περιγραφική αφήγηση και μια χαρτογραφική εικόνα. Να γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους παραδειγμάτων κινούμενης εικόνας και να διευρύνουν περαιτέρω τον ψηφιακό τους γραμματισμό.