Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Παπουτσάκη, οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού περιηγήθηκαν στον χώρο και τον χρόνο τής περιόδου 1919-1922.

Σκοπός ήταν να κατανοήσουν τη σημασία τής περιόδου τής Μικρασιατικής Καταστροφής για την οικονομική, την πολιτιστική και τη γεωγραφική εξέλιξη τού ελληνικού κράτους. Στο Εργαστήριο οι ομάδες των μαθητών ήρθαν σε επαφή με διάφορα αρχειακά τεκμήρια και επιχείρησαν να τα μεταγράψουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους αφηγήσεις με εικονογραφικό τρόπο.