Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Νεοελληνικής Γλώσσας, και με την καθοδήγηση τής συμβούλου-καθηγήτριας κ. Μαρίας Σκούρτη, οι μαθητές τού τμήματος Α΄α τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τού Σχολείου, ασχολήθηκαν με το project: «Γνωρίζομαι με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μου, μιλώ για το παλιό και το καινούργιο μου σχολείο».

Έτσι, εκφράστηκαν και συζήτησαν εμπειρίες από το Δημοτικό και, με αφορμή σχετικά κείμενα, μίλησαν για τα συναισθήματά τους στο νέο σχολικό τους περιβάλλον, προχωρώντας σε αιτιολογήσεις και συγκριτικές παρατηρήσεις. Μέσω τής διαδικασίας αυτής τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν και να κοινωνικοποιηθούν.

Στη συνέχεια οι μαθητές και οι μαθήτριες, χωρισμένοι σε ομάδες, προχώρησαν στην κατασκευή τού «δέντρου των συναισθημάτων».

Επέλεξαν, συζητώντας μεταξύ τους, τα συναισθήματα τα οποία, κατά κύριο λόγο, περιέγραφαν τη δική τους συναισθηματική τους κατάσταση τις πρώτες ημέρες τού Σχολείου και τα οποία ακολούθως έγραψαν πάνω στα διαφορετικού χρώματος (ανάλογα με τη χροιά τού συναισθήματος) φύλλα τού "δέντρου".
Έπειτα, όλοι μαζί κόλλησαν τα φύλλα στο δέντρο και το ανάρτησαν στο ταμπλό τής τάξης τους.

Η διαφοροποίηση τής διδακτικής μεθοδολογίας, μέσω της συμμετοχής των μικρών μαθητών μας σε δραστηριότητες που δεν εντάσσονται σε ένα απολύτως αυστηρό διδακτικό πλαίσιο, κρίθηκε αναγκαία ώστε να δημιουργηθεί από την αρχή ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη, να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, κυρίως των καινούργιων μαθητών στο Σχολείο, αλλά και να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά παρακολουθούν και συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και ενσωματώνονται αποτελεσματικά στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον.