Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τουύ μαθήματος τής Νεοελληνικής Γλώσσας, και με την ενθάρρυνση τής φιλολόγου κ. Αναστασίας Μανιώτη, οι μαθητές τού τμήματος Α΄δ τού Α΄Αρσακείου Γυνασίου Ψυχικού, τις πρώτες μέρες τού Σχολείου, ασχολήθηκαν με το θέμα "Η νέα σχολική χρονιά με βρίσκει σε καινούργιο περιβάλλον, στο Γυμνάσιο κι αποφασίζω να εξωτερικεύσω στους συμμαθητές μου τα συναισθήματά μου!"

Οι μικροί μαθητές εκφράστηκαν, συζήτησαν με αφορμή σχετικά κείμενα και αξιοποίησαν τα όσα αισθάνθηκαν στο νέο τους σχολικό περιβάλλον.

Περιέγραψαν με θάρρος και ειλικρίνεια τη συναισθηματική τους κατάσταση και επιστράτευσαν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργώντας την ευελιξία στην σκέψη τους.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα στην τάξη και με σεβασμό και υπευθυνότητα να εμπλακούν οι μαθητές σε ποικίλες δραστηριότητες.

Όλοι ήθελαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και βοήθησαν στην ανάρτησή τους στο ταμπλό τής τάξης τους.