Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το σχολικό έτος 2022-2023 το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning "Robotics Tour".

Λίγα λόγια για το eTwinning

Το eTwinning (πατήστε εδώ) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία, από διαφορετικές ευρωπαϊκές και φίλες χώρες, συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.
Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες και αποτελεί, ουσιαστικά, την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.

Σκοπός του έργου "Robotics Tour"
Σκοπός του έργου "Robotics Tour" είναι να προωθήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις κωδικοποίησης, προγραμματισμού και ρομποτικής και να ανταλλάξει καλές εκπαιδευτικές πρακτικές στην εκπαίδευση STEAM. Η εκμάθηση κωδικοποίησης και προγραμματισμού ενός ρομπότ μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να αναπτύξουν υπολογιστική σκέψη και τις απαραίτητες δεξιότητες 4Cs (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity) για τους πολίτες του 21ου αιώνα.
Οι μαθητές θα εισαχθούν σταδιακά σε διαφορετικά περιβάλλοντα προγραμματισμού (όπως Scratch, mBlock) και ρομποτικά κιτ (όπως Edison, micro:bit). Κατά τη διάρκεια του έργου οι μαθητές θα μάθουν πώς να κωδικοποιούν, πώς λειτουργούν οι αισθητήρες και οι κινητήρες, πώς να προγραμματίζουν ένα ρομπότ και να αναπτύσσουν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό ψηφιακών τεχνουργημάτων. Οι μαθητές, μέσα από διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες, θα πειραματιστούν με σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, θα αξιοποιήσουν εκπαιδευτικά ρομποτικά συστήματα, θα συνεργαστούν με τους μαθητές από τα σχολεία-εταίρους για την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα με τη χρήση τής τεχνολογίας και θα δημιουργήσουν τα δικά τους τεχνουργήματα. Μαθαίνοντας και αναλογιζόμενοι τις προκλήσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους της τεχνολογίας καθώς και κανόνες για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου οι μαθητές θα επεξεργαστούν νέες ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κοινό καλό και την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων.
Μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη, απώτερο στόχο τού έργου αποτελεί, παράλληλα με την καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης, η ανάδειξη τής σημασίας τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και τής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία.

Το έργο eTwinning "Robotics Tour" ίδρυσε και συντονίζει η εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου. Συνιδρύτρια του έργου είναι η Iva Naranda, εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο σχολείο II. osnovna škola Čakovec στην πόλη Čakovec της Κροατίας.
Στο έργο θα συμμετάσχουν οι μαθητές της Ζώνης Ρομποτικής της Β' τάξης Γυμνασίου με υπεύθυνη καθηγήτρια τη δρ Κατερίνα Γλέζου και θα συνεργαστούν με μαθητές σχολείων από Ελλάδα, Κροατία, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία και Τυνησία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και εδώ