Αρσάκεια Ιωαννίνων

To Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, μετά από έγκριση τού Συλλόγου Καθηγητών, και στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οργάνωσε διδακτική επίσκεψη για τα τμήματα Γ΄γ και Γ΄δ στο Μουσείο Ιστορίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

Το μουσείο στεγάζεται στο κτήριο που είναι γνωστό ως «Οικία Κλεάνθους» ή «Παλαιό Πανεπιστήμιο», τού οποίου η ιστορία ανέρχεται πολύ πριν από τον 18ο αιώνα και το καθιστά ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα κτήρια τής προ-οθωνικής περιόδου.


Το ίδιο κτήριο στέγασε το πρώτο Πανεπιστήμιο τής ανεξάρτητης Ελλάδας (1837-1841) που ήταν και το πρώτο τής Βαλκανικής χερσονήσου και τής ευρύτερης περιοχής τής Ανατολικής Μεσογείου.

Η σημερινή του λειτουργία, ως μουσείου, εγκαινιάστηκε το 1987 στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 χρόνια από την ίδρυση τού Ε.Κ.Π.Α. και τής υλοποίησης τού οράματος τού καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου, πρυτάνεως από το 1983-1991.

Το μουσείο προκαλεί  τον επισκέπτη να αναζητήσει πτυχές τού πολιτισμού και τής ακαδημαϊκής κληρονομιάς τού πρώτου Πανεπιστημίου τής χώρας στο βάθος τού χρόνου...

Η μόνιμη έκθεση αναπτύσσεται στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο τού κτηρίου, όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, προσωπογραφίες καθηγητών από αναγνωρισμένους ζωγράφους τής εποχής, διδακτικά συγγράμματα, φωτογραφίες από τη ζωή στο Πανεπιστήμιο, σπάνια επιστημονικά όργανα και άλλα κειμήλια.