Αρσάκεια Ιωαννίνων

Το σχολικό έτος 2022-2023 οι μαθητές τής Ζώνης Ρομποτικής τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη δρα Κατερίνα Γλέζου συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό eTwinning έργο "Robotics Tour".

Το έργο eTwinning "Robotics Tour" ίδρυσε και συντονίζει η εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου. Συνιδρύτρια τού έργου είναι η Iva Naranda, εκπαιδευτικός Πληροφορικής στο σχολείο "II. osnovna škola Čakovec", στην πόλη Čakovec τής Κροατίας.

Στο έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές σχολείων από Ελλάδα, Κροατία, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία, Ιορδανία και Τυνησία.

Σκοπός τού έργου "Robotics Tour" είναι να προωθήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις Κωδικοποίησης, Προγραμματισμού και Ρομποτικής και να ανταλλάξει καλές εκπαιδευτικές πρακτικές στην εκπαίδευση STEAM.

Η εκμάθηση κωδικοποίησης και προγραμματισμού ενός ρομπότ, μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να αναπτύξουν υπολογιστική σκέψη και τις απαραίτητες δεξιότητες 4Cs (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity) για τους πολίτες τού 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο τού έργου οι μαθητές εισάγονται σταδιακά σε διαφορετικά περιβάλλοντα προγραμματισμού (όπως Scratch, mBlock, tinkercad) και συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής (όπως Edison, micro:bit, thymio), και μαθαίνουν πώς να κωδικοποιούν, πώς λειτουργούν οι αισθητήρες και οι κινητήρες, πώς να προγραμματίζουν ένα ρομπότ και πώς να αναπτύσσουν στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και τον σχεδιασμό ψηφιακών τεχνουργημάτων.

Οι μαθητές, μέσα από διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες, πειραματίζονται με σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, αξιοποιούν συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, συνεργάζονται με τους μαθητές από τα σχολεία-εταίρους για την εξεύρεση λύσεων σε πραγματικά προβλήματα με τη χρήση τής τεχνολογίας, και δημιουργούν τα δικά τους τεχνουργήματα.

Μαθαίνοντας και αναλογιζόμενοι τις προκλήσεις, τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους τής Τεχνολογίας, καθώς και κανόνες για την ασφαλή χρήση τού διαδικτύου οι μαθητές επεξεργάζονται νέες ιδέες για το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κοινό καλό και την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων αειφορίας.

Μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη, απώτερο στόχο τού έργου αποτελεί, παράλληλα με την καλλιέργεια των υπολογιστικών δεξιοτήτων και τής υπολογιστικής σκέψης, η ανάδειξη τής σημασίας τής συνεργασίας των λαών, καθώς και τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και τής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία.

Η επικοινωνία και οι δράσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων γίνονται στην αγγλική γλώσσα.
Στο πλαίσιο τού έργου πραγματοποιούνται διαδικτυακές συναντήσεις, στην αγγλική γλώσσα, με τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.

Στις διαδικτυακές συναντήσεις οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για την πορεία τού έργου, ενώ συμμετέχουν και σε πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως δημιουργία ψηφιακών έργων, αξιοποιώντας ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τής Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι δραστηριότητες και τα ψηφιακά έργα-κατασκευές των μαθητών και εκπαιδευτικών προβάλλονται στο twinspace τού έργου (πατήστε εδώ)  στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και στο συνεργατικό padlet εδώ.

Ενδεικτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο τού έργου, στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές τής Ζώνης Ρομποτικής τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, την περίοδο Οκτωβρίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023, στο Εργαστήριο Πληροφορικής-Ρομποτικής μπορείτε να δείτε εδώ.


Λίγα λόγια για το eTwinning

Το eTwinning (https://www.etwinning.gr/ )είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές και φίλες χώρες συνεργάζονται αξιοποιώντας εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη.

Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες, και αποτελεί, ουσιαστικά, την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.

image001