Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής ομάδας UNESCO τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν, στις 4 Μαρτίου 2023, στο 7ο Συμπόσιο Συνεργαζόμενων Σχολείων τού Δικτύου ASPNet UNESCO, το οποίο φιλοξενήθηκε στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Διακόσιοι περίπου μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί ερεύνησαν σε βάθος το θέμα «Ενεργειακή κρίση: Μαθαίνω – Νιώθω – Δρω», αναζητώντας πληροφορίες, συνομιλώντας με ειδικούς, παρακολουθώντας ενημερωτικές ημερίδες και πραγματοποιώντας στατιστική έρευνα.

Οι μαθήτριες Μιχαέλα Καστή, Μελίνα Κουφογέωργα, Λυδία Μιχανετζή και ο μαθητής Σωτήρης Μπουγιούκος, όλοι από την Γ΄ τάξη, συνεργάστηκαν με τη φιλόλογο κ. Ευαγγελία Λουτριανάκη, υπεύθυνη τής ομάδας UNESCO, για να διερευνήσουν τα αίτια και τις συνέπειες τής ενεργειακής κρίσης, τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε ως Ελλάδα και ως Ευρώπη αυτές τις συνέπειες, καθώς και τις λύσεις που μπορούν να δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα.

Θέλοντας μάλιστα να συμβάλουν στην ενημέρωση και την αλλαγή στάσης των συμμαθητών και των συμμαθητριών τους, διεξήγαγαν έρευνα σε όλα τα τμήματα, η οποία έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 26% απάντησαν ότι γνωρίζουν τι σημαίνει «ενεργειακή κρίση», 68% θεωρούν ότι δεν (γνωρίζουν αν) κάνουν αρκετές ενέργειες για την αποτροπή της και 34% φροντίζουν γενικότερα για τη βελτίωση τού οικολογικού αποτυπώματος.

Προέκυψε έτσι η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και ανάληψης δράσης. Η ομάδα UNESCO, σε συνεργασία και με την ομάδα Ενέργειας τού Σχολείου, θα δημιουργήσει ένα ταμπλό με σχετική ενημέρωση και θα γνωστοποιήσει τα θέματα που συζητήθηκαν στο συμπόσιο.

Λίγα λόγια για το δίκτυο ASPNET UNESCO:

Το Δίκτυο των Συνεργαζόμενων Σχολείων τής UNESCO (δίκτυο ASPNet UNESCO: Associated Schools Network United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ιδρύθηκε το 1953 και είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 177 χώρες, που αριθμεί σήμερα 8.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

Δεσμεύεται να προωθήσει τα προγράμματα και τις προτεραιότητες τής UNESCO, υλοποιώντας πιλοτικές δράσεις, που στόχο έχουν να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχώς αναπτυσσομένου κόσμου, αξιοποιώντας καινοτομικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, μεθόδους και υλικά.

Στο πλαίσιο τού Προγράμματος Συνεργαζόμενων Σχολείων, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο σχολείων, που αριθμεί σήμερα 150 εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων και εργάζεται για τη διάχυση τού θεσμού, τη στενότερη διασύνδεσή του με τις έδρες UNESCO, καθώς και για την αύξηση τού αριθμού των υπό ένταξη σχολείων, με έμφαση σε παραμεθόριες περιοχές, στα νησιά τού Αιγαίου και στη Μακεδονία.

Τα Συνεργαζόμενα Σχολεία συμμετέχουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα τής UNESCO “ASPnet in Action”, καθώς και στο διαδικτυακό σεμινάριο τού Διεθνούς Οργανισμού (webinar), με θέμα τη βιοποικιλότητα.

Με πρωτοβουλία τής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, διοργανώνεται ετησίως Μαθητικό Συμπόσιο των Συνεργαζόμενων Σχολείων Αττικής με τη συμμετοχή 4 συνεργαζόμενων σχολείων τής Κύπρου.

Πρόκειται για έναν καινοτόμο θεσμό που υλοποιείται από το 2000, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν να επικοινωνήσουν, να διασυνδεθούν και να συνεργαστούν επάνω σε ένα κοινό θέμα. Η θεματική τού Συμποσίου, που είναι διαφορετική κάθε φορά, συνάδει πάντοτε με τα προγράμματα και τις προτεραιότητες τής UNESCO.