Αρσάκεια Ιωαννίνων

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια τής δίωρης διδασκαλίας τού μαθήματος τής Νεοελληνικής Γλώσσας, οι μαθητές τού τμήματος Α΄β τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού δημιούργησαν το δικό τους "δέντρο συναισθημάτων», με υπεύθυνη καθηγήτρια τη φιλόλογο κ. Μαρία Σκούρτη.

Πέραν των γλωσσικών στόχων που υπηρετούνται, κεντρικό στόχο αυτής τής δραστηριότητας αποτελεί η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και η μεταξύ τους γνωριμία με δεδομένο ότι, ακόμη, τα παιδιά τής Α΄ τάξης δεν έχουν αναπτύξει οικειότητα μεταξύ τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, μετά τη σύντομη αυτοπαρουσίασή τους στο σύνολο τού τμήματος, συζήτησαν εμπειρίες από το Δημοτικό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα συναισθήματά τους.
Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους στο νέο σχολικό περιβάλλον και να προχωρήσουν σε αιτιολογήσεις και συγκριτικές παρατηρήσεις.

Τέλος, κλήθηκαν να γράψουν, σε διαφορετικού χρώματος και συμβολισμού χαρτάκια, τα θετικά και αρνητικά συναισθήματά τους. Τα χαρτάκια κολλήθηκαν στο "δέντρο των συναισθημάτων" που αναρτήθηκε στο ταμπλό τής τάξης ως μια πρώτη εικαστική παρέμβαση στη σχολική αίθουσα.

Σκοπός τής δραστηριότητας ήταν να ενθαρρυνθούν τα παιδιά να αναγνωρίσουν και να αιτιολογήσουν τα συναισθήματά τους, αλλά και να κατανοήσουν πως κάθε άνθρωπος, μπροστά σε νέα δεδομένα, πρέπει να μπορεί να τα αναγνωρίζει και να τα διαχειρίζεται κατάλληλα.

image001