Αρσάκεια Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Μαρία Μαρίν, οι μαθητές και μαθήτριες τής Α΄ τάξης (επιπέδου Β1+) τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετέχουν στο eTwinning έργο "Exploring Artificial Intelligence (ΑΙ) in the classroom". Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ.

 Στις 12 Νοεμβρίου 2023 τα παιδιά τής Α΄ τάξης απάντησαν στο αρχικό ερωτηματολόγιο και δημιούργησαν τα δικά τους avatar, ενώ στις 20 Νοεμβρίου 2023, υπό την καθοδήγηση τής κ. Μαρίν, εισήλθαν στο ειδικά διαμορφωμένο padlet τού projec, στο οποίο παρουσίασαν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας τα avatar που είχαν φτιάξει και γράφοντας λίγα λόγια γι΄αυτόν. Μπόρεσαν, επίσης, να διαβάσουν τα προφίλ των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, από την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία.

Οι συμμετέχοντες μαθητές/-τριες θα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν για πρώτη φορά μεταξύ τους την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου μέσω webex.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.
Το πρόγραμμα "Exploring AI in the classroom", τού οποίου συντονίστρια είναι η καθηγήτρια πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού κ. Κατερίνα Γλέζου, στοχεύει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις απαραίτητες δεξιότητες τού 21ου αιώνα, τις αποκαλούμενες 4Cs (Communication, Collaboration, Critical thinking, Creativity).