Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι μαθητές τής Ζώνης Ρομποτικής τής Β΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη δρ Κατερίνα Γλέζου, καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών, συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο eTwinning "The Amplified Blue Planet: A Journey in STEM, Earth Observation, Artificial Intelligence and Creative Writing for Environmental Awareness" (αρκτικόλεξο τού έργου: T.A.BL.ET.), το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία το σχολικό έτος 2023-2024.

Το έργο eTwinning "T.A.BL.ET." έχει ως σκοπό να εμπλέξει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε δραστηριότητες STEM  [(Science, Technology, Engineering, Mathematics (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά)], διαστημικής εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Ο πρωταρχικός στόχος τού έργου eTwinning είναι να ενδυναμώσει τους μαθητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τον τρόπο σκέψης που  χρειάζονται για να υπερβούν την παραδοσιακή και ακαδημαϊκή γνώση και να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η επικοινωνία και ο ψηφιακός αλφαβητισμός για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων στο επίπεδο τής εξερεύνησης τού διαστήματος, τής προστασίας τού περιβάλλοντος και τής τεχνολογικής καινοτομίας.

Μέσω τής διεθνούς συνεργασίας, τής τεχνολογίας αιχμής και τής πρακτικής επίλυσης προβλημάτων, οι μαθητές εμβαθύνουν σε ζητήματα τού πραγματικού κόσμου και χρησιμοποιούν εργαλεία κωδικοποίησης, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης για να προτείνουν λύσεις. Το έργο απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 11-14 ετών και η επίσημη γλώσσα του είναι η Αγγλική.

Στο πλαίσιο τού έργου, στη διάρκεια τού πρώτου τετράμηνου, οι μαθητές μας συμμετείχαν σε διεθνείς και παγκόσμιες πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, εκδηλώσεις και έργα (όπως CodeWeek, ESA Challenges, World Space Week, Hour of Code, Computer Science Education Week) για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, την ευαισθητοποίηση σχετικά με το περιβάλλον, τη χρήση κωδικοποίησης και τεχνολογίας, την αξιοποίηση τής δύναμης των παρατηρήσεων τής Γης και την ενίσχυση τής κατανόησης τής κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Οι μαθητές παρακινήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Συγκεκριμένα συμμετείχαν σε δραστηριότητες όπως:

• Συμμετοχή σε παιχνίδια γνωριμίας των μελών τής ομάδας.
• Δημιουργία άβαταρ με αξιοποίηση τής διαδικτυακής πλατφόρμας https://avatarmaker.com/.
• Ανάρτηση άβαταρ και σχολιασμό στο συνεργατικό padlet τού έργου.
• Συμμετοχή στην αρχική διαδικτυακή έρευνα μέσω ειδικά κατασκευασμένου ερωτηματολογίου για την καταγραφή
  πρότερων γνώσεων, αναγκών και ενδιαφερόντων στο πλαίσιο τού έργου (Google φόρμα).
• Συνδημιουργία συνεργατικού μαθητικού Netiquette eBook για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο με αξιοποίηση τής
  διαδικτυακής πλατφόρμας https://www.canva.com/.
• Συμμετοχή στη World Space Week 2023 (WSW) (4 - 10 Οκτωβρίου 2023).
• Συμμετοχή στη MoonHACK 2023 (10-26 Οκτωβρίου 2023).
• Συμμετοχή στη CodeWeek 2023 και Code Week 4 All challenge (7-22 Οκτωβρίου 2023).
• Δημιουργία Scratch projects με θέμα "Space Shoe-MH23" με αξιοποίηση τής διαδικτυακής προγραμματιστικής
   πλατφόρμας https://scratch.mit.edu/ (βλέπε Scratch Studio "Space Shoe-MH23" εδώ).
• Συνδημιουργία διαδικτυακής συνεργατικής παρουσίασης με θέμα "Space Technology in our everyday life"
  (Google Slide Presentation).
• Σύνδεση-πλοήγηση-διερεύνηση σελίδων και δραστηριοτήτων στο TwinSpace τού έργου (πατήστε εδώ).
• Δραστηριότητες γνωριμίας, εξερεύνησης, πειραματισμού με το micro:bit https://microbit.org/ και
  προγραμματισμού με αξιοποίηση τής διαδικτυακής πλατφόρμας https://makecode.microbit.org/
• Συμμετοχή στην Hour of Code και Computer Science Education Week (5 - 17 Δεκεμβρίου 2023)
• Δημιουργία Scratch projects με θέμα «Christmas cards» (βλέπε Scratch Studio «Christmas cards» εδώ). 

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή και την δημιουργική εμπλοκή τους σε ποικίλες δραστηριότητες. Το ταξίδι συνεχίζεται…
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε εδώ και εδώ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στα συνεργατικά wakelet: wakelet T.A.BL.ET MOONHACK 2023 (πατήστε εδώ) και wakelet T.A.BL.ET CodeWeek 2023 (πατήστε εδώ).

Λίγα λόγια για το eTwinning

Το eTwinning (πατήστε εδώ) αποτελεί την κοινότητα των σχολείων τής Ευρώπης.Είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω τής οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει, έτσι, στους μαθητές των σχολείων την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες.