Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαρία Μαρίν παρακολούθησε τη διεθνή ημερίδα για τη βιοποικιλότητα που οργανώθηκε από την UNESCO για εκπαιδευτικούς, στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Στο περιθώριο τής Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 2023 (COP28), η πανεπιστημιούπολη τής UNESCO διοργάνωσε το τελευταίο MasterClass τού 2023 που ασχολήθηκε με θέματα βιοποικιλότητας μεταξύ των νέων στα σχολεία και στις τοπικές κοινότητες.

Περισσότεροι από 400 δάσκαλοι και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης από 90 χώρες ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν στη συζήτηση, προσπαθώντας να βρουν νέους τρόπους για να κάνουν την εκπαίδευση στη βιοποικιλότητα απτή για τους νέους μαθητές. Παρουσιάστηκαν προγράμματα και καλές πρακτικές από διάφορα σχολεία όλων των βαθμίδων ανά τον κόσμο.Μέρος τής δέσμευσης τής UNESCO για τη βιοποικιλότητα είναι η κινητοποίηση τής εκπαίδευσης τής νεολαίας και η ευαισθητοποίηση και κατανόηση τής διατήρησης τής βιοποικιλότητας.

Ο Antonio De Sousa Abreu, διευθυντής τού Τμήματος Οικολογικών και Γεωλογικών Επιστημών και γραμματέας τού προγράμματος «Ο Άνθρωπος και η Βιόσφαιρα» τής UNESCO, επανέλαβε ότι η μείωση τής βιοποικιλότητας είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών μας συστημάτων. Τόνισε ότι η εκπαίδευση παραμένει απαραίτητη για τη βιώσιμη διατήρηση τής βιοποικιλότητας. Είτε πρόκειται για τυπική είτε για άτυπη εκπαίδευση, η εφαρμογή της στις τάξεις και τις κοινότητες είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και επιβεβλημένη για να μπορούμε όλοι να απολαμβάνουμε την πλούσια βιοποικιλότητα.