Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η υπεύθυνη τής Ομάδας ASPnet UNESCO, φιλόλογος τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Ευαγγελία Λουτριανάκη, παρακολούθησε επιμόρφωση, διάρκειας 14 ωρών, με θέμα την Κυκλική Οικονομία (Δεκέμβριος 2023-Ιανουάριος 2024). Το εργαστήριο διοργάνωσε η ειδική σε θέματα περιβάλλοντος και μέλος τής ομάδας SciCo (Science Communication) κ. Στελλίνα Κουλουζάκη.

Μετά από μια ενδελεχή ενημέρωση για τις διαφορετικές μορφές κυκλικής οικονομίας και τους κινδύνους που μπορούν να αποτρέψουν αυτές, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, χωρισμένοι σε ομάδες, σχεδίασαν βιώσιμες επιχειρήσεις συνδυάζοντας γνώσεις και φαντασία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν γόνιμες συναντήσεις των ομάδων εργασίας, οι οποίες παρουσίασαν, τελικά, την πρότασή τους στην ολομέλεια και έλαβαν ανατροφοδότηση και σχόλια βελτίωσης.

Το επόμενο στάδιο είναι η μεταφορά τής εμπειρίας στα Σχολεία. Στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού η Ομάδα ASPnet UNESCO προετοιμάζεται για το Συμπόσιο Γυμνασίων τού Μαρτίου 2024, το οποίο έχει ως θέμα την κυκλική οικονομία, και ως εκ τούτου αναμένεται να εμβαθύνει στη σημασία και την ουσία αυτής τής εναλλακτικής πρακτικής.