Αρσάκεια Ιωαννίνων
Στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση (27 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2015), που διοργανώνεται από την Actionaid Ελλάς, με πρωτοβουλία τής φιλολόγου τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ .Ι. Νικητοπούλου, έλαβαν μέρος οι μαθητές των τμημάτων Γ΄1 και τού Γ΄4,  με την καθοδήγηση τής ίδιας και τής φιλολόγου κ. Χ. Κλειδή.
Στο πλαίσιο σχετικής με τον εθελοντισμό ενότητας τής Νεοελληνικής Γλώσσας, αρχικά μελέτησαν τα κείμενα και το οπτικοακουστικό υλικό που τους απεστάλη από την οργάνωση, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τη σημασία τής συμμετοχής τους στην παγκόσμια αυτή εκστρατεία για την κατοχύρωση τού δικαιώματος τής πρόσβασης κάθε παιδιού στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αποφάσισαν να συμβάλουν στην σύνταξη επιστολής που θα απευθύνεται στους ηγέτες τού Κόσμου, οι οποίοι θα συνέλθουν σε σύσκεψη στον ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο τού 2015, για να αποφασίσουν για τους νέους αναπτυξιακούς στόχους τής επόμενης δεκαπενταετίας.
Ακολούθως, επέλεξαν να ζητήσουν στην επιστολή αυτή "εκπαίδευση που να μας αφυπνίζει" (Γ΄1) και "να μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε" (Γ΄4), ώστε έτσι η εκπαίδευση να γίνει μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης τού κόσμου. Τέλος, σε ομαδικές φωτογραφίες αποτύπωσαν το αίτημά τους και τις έστειλαν στην Actionaid με την ευχή η εκπαίδευση να αλλάξει τον κόσμο μας.