Αρσάκεια Ιωαννίνων
Τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό Αγωγής Υγείας κ. Αθηνά Καραβόλτσου τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, μετά από πρόσκληση τής Υποδιευθύντριας κ. Καζολέα.
Το πρόγραμμα αυτό, διάρκειας 3 ωρών, περιελάμβανε ένα θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν ενεργά οι μαθητές τής Α΄ τάξης, με σκοπό την καλλιέργεια τού αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού στις μεταξύ τους σχέσεις και στην ανάπτυξη των κατάλληλων ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις σχέσεις τους.
Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν στο τι σημαίνει αληθινή φιλία, στον τρόπο επιλογής των φίλων και στη διαχείριση συγκρούσεων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας και φιλίας μεταξύ τους.