Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την 1η φάση τού προγράμματος “Play Unified. Learn Unified”, το οποίο εκπονεί το Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού σε συνεργασία με τα “Special Olympics Hellas”, παρακολούθησαν οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019.

Σε αυτήν την πρώτη φάση η κ. Ειρήνη Τρομπέτα, εκπρόσωπος των “Special Olympics Hellas”, ενημέρωσε τους μαθητές σχετικά με το πρόγραμμα και τον στόχο του, ο οποίος είναι η κοινωνική ένταξη και η συμμετοχή των νέων και τής σχολικής κοινότητας στον αθλητισμό.