Αρσάκεια Ιωαννίνων

Παρ΄ όλες τις αντίξοες συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία σε όλους μας, το Erasmus+ κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών τής Γ΄ τάξης τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, οι οποίοι συμμετείχαν στις δράσεις και τις εργασίες που προβλέπονταν από τον αρχικό, προ-covid, σχεδιασμό τού προγράμματος, και κατάφεραν, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, να ανταποκριθούν άριστα σε αυτές.

Κατά τη διάρκεια τής διά ζώσης διδασκαλίας, αλλά και το πρώτο διάστημα τής τηλεκπαίδευσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν, συζήτησαν και συγκέντρωσαν πληροφορίες για διάφορα θέματα που αφορούν στη Δημοκρατία μέσα σε μια ψηφιοποιημένη εποχή.

Ψηφιακή εκπαίδευση, πολιτικοί και κοινωνικά δίκτυα, ελευθερία τού λόγου - λόγοι μίσους, ψηφιακό αποτύπωμα - ανωνυμία - πνευματικά δικαιώματα, κοινωνικός αποκλεισμός- συμπερίληψη είναι τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι μαθητές μας.

Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία ομάδων με συμμετοχή μαθητών από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία.

Οι μαθητές δημιούργησαν υλικό που αναρτήθηκε στο twinspace και αντάλλαξαν τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει ο καθένας.

Στη συνέχεια διοργανώθηκε από όλους τους καθηγητές διαδικτυακή συνάντηση με τις διεθνικές ομάδες, με βασικό σκοπό να γνωριστούν οι μαθητές μεταξύ τους.

Η συνάντηση έλαβε χώρα τον Ιανουάριο τού 2021 και τα παιδιά μπόρεσαν να μιλήσουν μεταξύ τους, να μοιραστούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, όπως και για την κατάσταση που βιώνει ο καθένας στη χώρα του εξαιτίας τής πανδημίας.

Τέλος, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τα επόμενα βήματα τού προγράμματος που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τη δημιουργία 20 διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων (podcasts), στους οποίους οι μαθητές θα αναβάλουν ρόλους, όπως αυτόν τού παραγωγού, τού παρουσιαστή/οικοδεσπότη, τού συνεντευξιαζόμενου και τού συγγραφέα...