Αρσάκεια Ιωαννίνων

H καθηγήτρια τού Γερμανικού τμήματος των Αρσακείων Γυμνασίων – Λυκείων Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε συνέδριο με θέμα «Γερμανικά ως ξένη γλώσσα – Διδασκαλία και εκμάθηση στη θεωρία και στην πράξη», που διοργάνωσε η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe και τη Γερμανική Πρεσβεία στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2012. Η εκπαιδευτικός έλαβε μέρος στο εργαστήριο “Mehr Spaß an der Phonetik im DaF-Unterricht”, με εισηγήτρια την Ulrike Trebesius-Bensch, καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, και ενημερώθηκε για καινοτόμες μεθόδους σωστής εκφοράς τής γερμανικής γλώσσας με διασκεδαστικό τρόπο.