Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού ολοκλήρωσε επιτυχώς την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγική Επιμόρφωση - Γενική Δευτεροβάθμια Ανθρωπιστικών Κοινωνικών», συνολικής διάρκειας 96 ωρών (24 ώρες σύγχρονη και 72 ώρες ασύγχρονη), και πιστοποιείται ως Επιμορφώτρια Β΄.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε επιτυχώς την μικτής μορφής επιμόρφωση επιμορφωτών Β΄ (8 ώρες σύγχρονη, 20 ώρες ασύγχρονη, 8 ώρες μελέτη για την εκπόνηση διδακτικού σεναρίου), με τίτλο ΑΕ12 - Π.Σ. Γερμανικά (Λύκειο), συνολικής διάρκειας 36 ωρών, η οποία περιελάμβανε εκπόνηση διδακτικού σεναρίου, δραστηριοτήτων και ολοκλήρωση ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρουσίασε εκπαιδευτικό σενάριο το θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: εκπαιδευτικές εφαρμογές για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων» κατά τη διάρκεια των εργασιών τού 8ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού πραγματοποίησε, την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, βιωματικό εργαστήριο με θέμα “Αξιοποίηση τής προστιθέμενης αξίας τού Mentimeter ως εργαλείου πολυγραμματισμών στη διδασκαλία τής Γερμανικής ως ξένης (και όχι μόνο) γλώσσας” στο πλαίσιο τής διεθνούς εβδομάδας γλωσσών (International Language Week - ILW 2022), 10 - 14 Οκτωβρίου 2022, η οποία διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Πολυμέσων και Γλωσσικών Εφαρμογών, καθώς και το Εργαστήριο Έρευνας και Μελέτης τής Γερμανόφωνης Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Γραμματολογίας τού Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Κέντρο Γλωσσών και το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας τού Τεχνικού Πανεπιστημίου Aschaffenburg στη Γερμανία.

Η Συντονίστρια Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων κ. Β. Κοντού ολοκλήρωσε έναν κύκλο επιμορφωτικών συναντήσεων με τίτλο «Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία τής γαλλικής γλώσσας», που διοργανώθηκαν από τον κ. Σ. Μαρκαντωνάκη, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ05 με έδρα στο 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και επιστημονική ευθύνη στα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, και 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Η Συντονίστρια Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων κ. Β. Κοντού ολοκλήρωσε ένα ανοιχτό διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο (MOOC) στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος ΚΑ3 Erasmus+ “Τeachers4europe: setting an agora for democratic culture”.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού, την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, παρουσίασε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Mentimeter – Ένα προσαρμοσμένο λογισμικό παρουσίασης» κατά τη διάρκεια των εργασιών τού 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τής Σχολής Επιστημών Αγωγής τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διεξήχθη από τις 13 μέχρι και τις 15 Μαΐου 2022.

Η κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικών στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, συμμετείχε στο διαδικτυακό εργαστήρι τού Goethe Institut Thessaloniki.

H κ. Αγγελική Μεταλληνού, εκπαιδευτικός κλάδου ΠE07 τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, συμμετείχε ως επιμορφώτρια στο σεμινάριο με θέμα «III. Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων - Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία». 

Η κ. Αγγελική Μεταλληνού, καθηγήτρια Γερμανικών στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, παρακολούθησε με επιτυχία το σεμινάριο «Κινητές συσκευές 2: Εφαρμογή στην εκπαίδευση», διάρκειας 160 ώρες, το οποίο υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από απόσταση, κατά το διάστημα 25 Οκτωβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης (πατήστε εδώ).