Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, σε συνάντηση TPM τού Erasmus + KA2 "ALL IN!" ως συνεργάτης εκπαιδευτικός τού Διορθόδοξου Κέντρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού συμμετείχε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα «Ετήσια επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση», συνολικής διάρκειας 400 ωρών.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, παρακολούθησε, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, τη διαδικτυακή επιμόρφωση, διάρκειας δύο ωρών, τού 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής που διοργάνωσε ο σύμβουλος εκπαίδευσης ΠΕ07 κ. Γεώργιος Λογιώτης.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023, τη διαδικτυακή επιμόρφωση “Tools und Plätzchen! Wie bringe ich die Adventszeit in meine Klasse?”, διάρκειας 60΄.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού, σε συνεργασία με τις κ. Λήδα-Μαρία Μαυρίδου, Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ05 Γ΄ Αθήνας & Πειραιά, και Αγγ. Μπούζιου, ΠΕ06, εκπόνησαν, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023, διαδικτυακό εργαστήριο διάρκειας 120΄.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023, τη διαδικτυακή επιμόρφωση "Kulturreflexive Bildwahrnehmung im DaF-Unterricht" (Πολιτισμικά αντανακλαστική αντίληψη τής εικόνας στo μάθημα Γερμανικών ως ξένης γλώσσας - DaF) διάρκειας 90΄.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023, τη διαδικτυακή επιμόρφωση “KI - der neue Freund der Lehrkraft” (Τεχνητή Νοημοσύνη - ο καινούργιος φίλος των εκπαιδευτικών), διάρκειας 90΄.

Συμμετοχή σε κινητικότητα τού Erasmus+ ΚΑ2 “ALL IN!”

Από τις 25 ώς και τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού, καθώς και οι επιστημονικοί συνεργάτες τού Διορθόδοξου Κέντρου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κ. Σέργιος Βοΐλας και Καλλιόπη Μαυραγκά συμμετείχαν σε επιμορφωτικό σεμινάριο, στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus + ΚΑ2 "ALL IN!".

Η κ. Άννα Τζώρτζη, εκπαιδευτικός τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού και Συντονίστρια Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας τής Φ.Ε., ειδικότητας ΠΕ86 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, παρακολούθησε το πρόγραμμα "Προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη" (Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.), συστάδας "Β2.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ".

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Γυμνασίου Αρσάκειου Ψυχικού κ. Έρη Λιάκου παρακολούθησε διά ζώσης μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα οποία διοργανώθηκαν από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, στις 3, 4 και 6 Απριλίου 2023, με τίτλο «Εμψύχωση σχολικής τάξης»«Επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση ελκυστικού υλικού» και «Επινοώντας ένα παιχνίδι επανάληψης τής διδακτέας ύλης για το κλείσιμο τής σχολικής χρονιάς», συνολικής διάρκειας 7,5 ωρών.