Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Πανελλήνια ΄Ενωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Panhellenischer Deutschlehrerverband), στις 16 Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Titania. Συγκεκριμένα παρακολούθησε την ενημέρωση των εκδοτικών οίκων Χρ. Καραμπάτος και Κουναλάκη, που εξειδικεύονται στη συγγραφή και την έκδοση γερμανικών διδακτικών βιβλίων, όπως και την παρουσίαση τής κ. Ιωάν. Χαρδαλούπα, τού Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου τού Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα “Essen und Trinken mit Hilfe von Web 2.0-Werkzeugen”.Στην ερευνητική αυτή εργασία καθηγήτρια και μαθητές έδειξαν τι τρώνε και τι πίνουν οι Γερμανοί με τη βοήθεια των νέων μέσων και εργαλείων WEB 2.0.