Αρσάκεια Ιωαννίνων

Οι καθηγήτριες Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αρετή Κεφαλά και Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησαν ένα workshop στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 από τις 11.00 έως τις 13.30, με θέμα «Σκηνική παρουσίαση παραμυθιών: Ένα εργαστήρι μάθησης μέσα από το είδος Γκριμ» ("Szenischer Umgang mit Märchen: eine Lernwerkstatt durch die Gattung Grimm") με βασικό εισηγητή τον Dieter Kirsch.


Στο εργαστήρι κλήθηκαν, μαζί με άλλους καθηγητές Γερμανικών από διάφορα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία των Αθήνων και τις ευρύτερης περιφέρειας, να πειραματιστούν μέσα από ομαδοσυνεργατικές διεργασίες πάνω στα παραμύθια των αδελφών Γκριμ και να παρουσιάσουν διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας των αξιόλογων αυτών μυθιστοριών στις δύο βασικές βαθμίδες εκπαίδευσης.