Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 (ώρα 9.30 έως 15.45), η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε τα σεμινάρια μετεκπαίδευσης καθηγητών 2013 που διοργάνωσε ο γερμανικός εκδοτικός οίκος Langenscheidt/Klett, στην Αίγλη Ζαππείου.

Αντικείμενο των σεμιναρίων ήταν ενημέρωση πάνω σε θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας τής γερμανικής γλώσσας, παρουσίαση καινοτομιών στη διδασκαλία τής γλώσσας με τη χρήση διαδραστατικών πινάκων και διαδραστικών ασκήσεων, ανάπτυξη τής καινούργιας εξέτασης τού ευρωπαϊκού διπλώματος γλώσσας στα Γερμανικά επιπέδου Β1 και άλλων θεμάτων που αποσκοπούν στην καλύτερη και πιο εμπεριστατωμένη κατάρτιση των καθηγητών γερμανικής γλώσσας.